Onsdag startet Norwegian Society of Electrical- and Automatic Control (NFEA) sin årlige havbrukskonferanse på Hitra. Der sto automatisering av havbruksnæringen i sentrum.