Det er Háafell ehf. første fôrflåte går det fram av en pressemelding fra partene tirsdag.

- Vi har 20 års erfaring med oppdrett av torsk og regnbueørret, og er nå i en spennende oppbyggingsfase med lakseoppdrett. Med en ny tillatelse for 6.800 MTB av laks og en investering i selskapets første forflåte har vi tatt et viktig skritt i oppbygningen, uttaler administrerende direktør i Háafell, Gauti Geirsson.

Háafell er et datterselskap av Hradfrystihusid-Gunnvör hf. Fôrflåten AC450Comfort skal settes i drift i fjorden Ísafjarðardjúp vest på Island. Flåten blir drevet av fornybar energi gjennom landstrømtilkobling.

- Det er veldig gledelig at Háafell velger Akva group som leverandør av ny forflåte. Vi har fulgt dette selskapet over lengre tid, og det gleder meg stort at de nå er i gang med produksjon av laks, uttaler regionsjef for Sør-Norge og Norden, Roar Ognedal, i samme melding.

Fôrflåtekontrakten føyer seg inn i rekken av flere flåteprosjekter på Island de siste fire årene for selskapet. Sommeren 2022 vil Akva group ha totalt elleve fôrflåter i drift på Island.