Overhalla Betongbygg har signert en avtale med selskapet der intensjonen er utbygging av det landbaserte smolt- og matfiskeanlegget i Skipavika. Anlegget som bygges i Skipavika i Gulen vil bli et av landets største produksjonsanlegg av laks på land, går det fram av meldingen.

Videre opplyses det at bearbeidelse av tomten allerede er i gang, og at de første rørgatene vil bli lagt i løpet av 2022. Den første fisken vil svømme i anlegget i løpet av 2023. Når anlegget er ferdig utbygd, vil det produsere totalt 33.000 tonn laks.

- Vi ser frem til å få startet på samarbeidet med Viking Aqua og bidra til å oppfylle byggherrens visjon, uttaler Arnt Ove Amdal i Overhalla Betongbygg i meldingen. Den planlagt oppstarten på byggeplassen for dem er 3.kvartal 2022.

Overhalla Betongbygg har over tid opparbeidet seg kompetanse på bygging av smoltanlegg, og dette er det tiende anlegget som skal bygges med deres konseptet.

Prosjektet vil ved ferdigstillelse ha en bygningsmasse på nærmere 90.000 m2, opplyses det i meldingen.