Den kan bli verdens første hydrogen-elektriske arbeidsbåt for oppdrettsnæringen, båten som Salmonor nå har bestilt. Det skjer bare kort tid før det trønderske lakseselskapet slås sammen med Gustav Witzøe-selskapet Salmar.

– Utviklingsarbeidet som det siste året er gjort i tett samarbeid med industrikonsortiet, har gitt oss design og teknologivalg for en trygg, god og pålitelig arbeidsplattform. Fartøyet vil fra høsten 2023 bidra til å redusere det samlede fotavtrykket fra vår lakseproduksjon, og samtidig redusere drivstoffkostnadene, sier prosjektleder Roger Eiternes i Salmonor.