Det Boston-baserte selskapet ble stemt frem av publikum og en jury på bakgrunn av sitt arbeid med innovative løsningen knyttet til fôr. Det opplyser NCE Seafood i en pressemelding onsdag. De arrangerer i samarbeid med DNB og Pareto Seafood Innovation Award.

-Biofeyn vinner i dag fordi de jobber med å løse en av de sentrale utfordringene i havbruk som er å utnytte fôrressurser bedre. Det er en begrenset ressurs, og BioFeyn bruker svært innovative metoder for å forbedre utnyttelsen av fôr, sier juryen i sin begrunnelse.

Ifølge juryen har de også muligheter til å anvende metoden til andre dyr, og det kan potensielt forbedre bruken av fôrressurser i andre sektorer. Sett i lys av den geopolitiske situasjonen, der mangel på råvarer i Europa og den globale tilgangen på råvarer er under press, har Biofeyns metode stort potensial, står det å lese i begrunnelsen fra juryen.

Vinnerne av prisen får 100.000 kroner, medlemskap i NCE Seafood Innovation, gratis deltagelse på NASF 2023 og mulighet til å presentere seg på neste års Seafood Innovation Award.

Seafood Innovation Award
  • Seafood Innovation Award deles ut i forbindelse med tredagers konferansen North Atlantic Seafood Forum.
  • Prisen deles ut for å legge til rette for bærekraftig utvikling og innovasjon i sjømatbransjen, og den skal i tillegg stimulere entreprenørskap og anerkjenne innovasjon hos nye selskaper.
  • De åtte nominerte selskapene presenterte seg og sitt arbeid første dagen, Kriteriene for å bli nominert som start-ups for prisen var at de har utviklet et produkt eller en tjeneste og søker potensielle kunder, partnere og/eller investorer.
  • Juryen, bestående av DNB, Pareto og NCE Seafood Innovation vurderte selskapene ut fra fire kriterier: environmental impact, business idea, team og growth potential.