Det viser dokumenter som Intrafish har fått innsyn i.

Eide Fjordbruk søkte i juli 2016 om tre utviklingstillatelser til realisering av konseptet Salmon Zero.

De fikk etter en klagerunde tildelt to utviklingstillatelser i juli 2020. De fikk én utviklingstillatelse på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse og én utviklingstillatelse på 452 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Fiskeridirektoratet avgrenset antallet tillatelser blant annet ut ifra hensynet til hva de mener er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet,

Dette vedtaket påklaget Eide Fjordbruk.