Selskapet mener den plassbesparende teknologien har potensial til å fylle et stort behov i næringen.

– Avlusingssystemet tar 80 prosent mindre areal enn tilsvarende anlegg og kan integreres i brønnbåtens rørsystem. Dermed vil det frigi kapasitet og gi skipsdesignere en unik mulighet til å effektivisere nye brønnbåtmodeller på en måte som ikke har vært mulig tidligere, uttaler daglig leder i FLS, Lars Georg Backer, i meldingen

Brønnbåtene blir stadig større og mer avanserte ettersom avlusing har tatt mer og mer over for frakt av fisk.

– Uansett hvor store brønnbåtene blir, er plassmangel og ikke minst vekt et tema i designprosessen. Løsningen fra FLS vil legge til rette for nytenkning når det kommer til hvilke båter vi har mulighet å designe. Et mindre fotavtrykk og lavere vekt på avlusningssystemene gjør det mer gunstig med multirolle-fartøy som for eksempel kombinerte brønn- og fôrfartøyer, uttaler daglig leder i Møre Maritime, sier Marte Kamphus, i samme melding.

I meldingen går det videre frem at North Salmon Service har fulgt utviklingsprosessen.

– Dette er et veldig spennende konsept som vi har stor tro på, sier teknisk ansvarlig i selskapet, Jonny Hanssen, i meldingen.

Slik ser den nye avluseren ut. Foto: FLS

Avluseren er 6,6 meter lang og to meter høy og kan installeres på nye og eksisterende brønnbåter. I tillegg er avluseren utstyrt med vinduer for fritt innsyn slik at veterinærer enkelt kan følge med på behandlingen.

I meldingen opplyses det at systemet er «plug and play» og har vært under utvikling siden 2020, og vil bli ferdigstilt vinteren 2021/2022.