Det går fram av en pressemelding fra partene torsdag.

De har avtalt leveranse av nok en lukket merd av typen Certus 15000 – nummer 4 i rekken til den fæøyske lakseprodusenten.

De tre første lukkede merdene er nå under installasjon, og snart klare for mottak av fisk, går det fram av meldingen.

- Den siste merden vil bli levert på Færøyene i slutten av mai, opplyser prosjektleder i Fiizk, Børge Sneisen, i meldingen.