Det går fram av en pressemelding fra rederiet torsdag.

Fartøyene er designet av Salt Ship Design på Stord og Mil Shipping har bistått med kontraheringene.

Ifølge meldingen er båtene spesielt utviklet for behandling av lus og AGD på oppdrettsfisk ved bruk av store mengder egenprodusert ferskvann.

Nybyggene er på henholdsvis 6500m3 og 4000m3, og vil brukes som ordinære brønnbåter, men kan også benyttes som behandlingsfartøy. De to fartøyene vil være hybridbåter med batteripakker.

Rederiet opplyser at båtene skal leveres i løpet av tredje kvartal 2024.

Den største av de to båtene skal inn på en fast avtale for en større oppdretter, uten at det spesifiseres hvilken i meldingen.

Rederiet har i tillegg to fartøy under bygging ved det spanske verftet Zamakona, hvorav det ene skal leveres i høsten 2022 og det andre våren 2023. Begge fartøyene vil gå direkte inn på avtaler med oppdrettere like etter levering.

Nybyggene er på henholdsvis 6500m3 og 4000m3, og vil brukes som ordinære brønnbåter, men kan også benyttes som behandlingsfartøy. Foto: Salt Ship Design

Store investeringer

Foruten de to brønnbåtene med en prislapp på til sammen om lag 1,2 milliard kroner, har rederiet ytterligere to båter under bygging. Totalinvesteringen for hele byggeprogrammet er på cirka 2 milliarder kroner opplyses det i meldingen.

Det er det spanske verftet Zamakona som har de to andre båtene som rederiet har under bygging. Ett av disse skal leveres i høst, mens det andre vil være klart neste vår.

Begge fartøyene vil gå direkte inn på avtaler med oppdrettere like etter levering., skriver selskapet.

Intership Intership ble etablert i 2014. Etter overtagelsen av nybyggene fra Sefine vil den totale flåtekapasiteten i rederiet være på om lag 26,200 m³ fordelt på elleve brønnbåter. Fartøyene til selskapet opererer i Norge, Chile, Skottland, og på øst- og vestkysten av Canada.