Fartøyet ble døpt i Haugesund torsdag denne uken, og losset samtidig krillmel, som nyttes i fôrindustrien.

«Antarctic Provider» ble bygget i Kina under koronapandemien, og har vært en sesong i Antarktis. Skipet hadde med seg krillmel fra krillfangsten Aker Biomarine driver der, går det fram av en pressemelding fra selskapet.

Vanligvis bringer skipet mannskap, utstyr og krill-produkter til og fra selskapets fiskebåter. Nå er krillfiskesesongen helt på tampen, og «Antarctic Provider» skal ligge til kai ved Haugesund i rundt 20 dager, fra 10. til 23. oktober, for planlagt oppgradering og vedlikehold, opplyses det i meldingen.

Dette er første gang båten er i Norge etter at den ble bygget i Kina. Foto: Aker Biomarine

Sikrer leveransen av krillmel

Videre går det fram at «Antarctic Provider» har med seg så mye krillmel, at det sikrer leveransene til alle Aker Biomarines kunder i Europa for resten av året. Krillmelet brukes i fôr til oppdrettsfisk, og de to siste kvartalene i året er i så måte de viktigste.

– Vi er veldig glade for at vi kan gi kundene våre forutsigbarhet for resten av året. Det er viktig i en situasjon der mange sliter med leveransene blant annet på grunn av koronapandemien, uttaler administrerende direktør i Aker Biomarine, Matts Johansen, i pressemeldingen.

«Antarctic Provider» har én sesong i Sørishavet bak seg. Båten ble døpt i Haugesund 21. oktober 2021. Foto: Aker Biomarine

Effektiv drift

Byggingen av Antarctic Provider kostet 560 millioner kroner. Skipet ble levert på budsjett tidligere i år, og tidsnok til at det kunne tas i bruk i årets fiskesesong.

– Antarctic Provider bruker rundt 60 prosent mindre energi per enhet produsert enn det det gamle skipet til Aker Biomarine gjorde, og det har mer enn dobbelt så stor lastekapasitet. Dermed blir det mange færre seilinger mellom skipet som fisker og havnen, uttaler Johansen.

Det betyr at laste- og losseprosessen effektiviseres, slik at det blir flere dager med effektiv krillfisking, skriver selskapet i meldingen.