Manolin opplyser i en pressemelding at de har etablert en automatisk varslingstjeneste som gir oppdrettere beskjed om det blir oppdaget sykdommer som ikke er meldepliktige i deres område.

Manolin
  • Et software- og dataanalyseselskap som jobber innen sykdomsoppdagelse i havbruksnæringen.
  • Ble startet i 2018.
  • Bruker maskinlæringsmodeller og sanntidsvarsling i oppdrett.

Ifølge selskapet gjelder dette blant annet hjertesprekk, amøbegjellesykdom og pasteurella. Sistnevnte er en bakterie som kan gi alvorlig sykdom med byller, og som ofte rammer nær slakteklar laks. Dette er sykdommer som norske myndigheter selv ikke fører oversikt over i samme forstand som en gjør ved de som er listeførte.