– De to nærmeste her leverte vi først i 2019, de to andre ble levert i sommer,