Det skal forskere hos Nofima finne ut av i løpet av vinteren. Med seg på laget har de restaurantbransjen.

– Vi ønsker å se om oppdrettstorsken skiller seg vesentlig fra villfanget torsk. Det gjør vi ved å måle andel filet, hode, lever, rygg, se på kvaliteten på hel fisk og filet – farge, spalting og pigmenteringsfeil, og en enkel sensorisk vurdering av kvalitetsegenskapene under kjølelagring. Vi vil ha særlig fokus på spalting i fiskefileten og lukt, opplyser seniorforsker Sjurdur Joensen i en pressemelding fra Nofima.

De har gjennom de siste 20 årene forsket og avlet fram stamfisk som produserer rogn og yngel som selges til torskeoppdrettere. I tillegg er det et privat selskap som driver med stamfisk og salg av yngel.

Sammenligner første og femte generasjon

Per dag er det femte generasjon oppdrettstorsk som svømmer rundt i merdene, og forskerne vil nå sammenligne femte generasjon med første generasjon i dette nye forskningsprosjektet.

– Vi skal teste oppdrettstorsken i første omgang på restauranter i Tromsø. Kokker og kjøkkensjefer skal smake, la seg intervjue og i tillegg krysse av på skjema for smak, tekstur, holdbarhet og andre kvalitetsparametere. Deretter sammenligner vi med en tilsvarende undersøkelse gjort for 16–17 år siden og ser hvordan kvaliteten på, og oppfatningen av oppdrettstorsk eventuelt har utviklet seg, forklarer forsker Morten Heide i meldingen.

Ser på økonomien også

Der går det også fram at prosjektet i tillegg skal kartlegge de økonomiske aspektene ved torskeoppdrett, og forsøk for å kartlegge holdbarhet og kvalitet på fisken.

– Økonomien var en flaskehals i forrige runde med torskeoppdrett. Spesielt var det problematikk rundt stor andel av relativt liten fisk som oppnådde lave priser. Lav tilvekst og lavere utbytte enn i lakseoppdrett trakk også produksjonskostnadene opp. Det blir derfor viktig å undersøke om disse forholdene har bedret seg gjennom avl og forbedringer i produksjonsprosessen, uttaler økonomiforsker Øystein Hermansen fra Nofima i meldingen.