Den børsnoterte torskeoppdretteren Norcod har fått tillatelse til å etablere et nytt produksjonsanlegg i Nesna, med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3600 tonn. Det går fram av en børsmelding tirsdag.

– Vanndybden, vanntemperaturen og strømforholdene gjør etter vår mening Labukta ideelt egnet for torskeoppdrett. Jeg har absolutt tro på at fisken vår vil trives her, uttaler
administrerende direktør for Norcod, Christian Riber, i meldingen og er glad for mottakelsen selskapet har fått av Nesna kommune.

I meldingen uttaler ordfører i Nesna, Hanne Davidsen, at «Norcod er ekstremt viktige for Nesna, og som ordfører gleder det meg at de har fått klarsignal til å gå i gang med torskeoppdrett hos oss. Vi ønsker dem masse lykke til og håper å kunne videreføre det fruktbare samarbeidet».

Norcod
  • Driver kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg.
  • Selskapet er gjennom eierskap og partnerskap involvert i hele verdikjeden.
  • Norcods oppdrettsanlegg ligger i Midt-Norge, samt Meløy i Nordland.
  • I 2023 driver selskapet også anlegg i Nesna kommune, etter godkjennelse i juli 2022.
  • Selskapet er notert på Euronext Growth Oslo.
Kilde: Norcod

Det nye anlegget skal etter planen settes i drift i første halvdel av 2023, opplyses det.

Med Labukta har torskeoppdretteren nå til sammen fem torskeoppdrettsanlegg langs norskekysten, og omfatter 19 lisenser for totalt 13.920 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Selskapet fullførte nylig sin første fulle produksjonssyklus og skal etter planen høste andre syklus i tredje kvartal i år. I tillegg har sjøfasen for selskapets tredje syklus oppdrettstorsk allerede startet.