– Vi har heller valgt å prioritere eksisterende teknologi, opplyser kommunikasjonssjef i Mowi, Eivind-Nævdal Bolstad.

IntraFish omtalte nylig status for de 24 utviklingstillatelsesprosjektene som har fått tilsagn fra saken. Verdens største oppdretter, Mowi, søkte opprinnelig om en rekke slike prosjekter, og fikk til slutt tilsagn om å lage konseptene «Egget» og «Donut».

– Vi har inngått avtaler om salg av tillatelsene i begge prosjektene. Mowi ser for seg at prosessene er ferdigstilt i slutten av juli, uttaler Eivind Nævdal-Bolstad, i en epost til IntraFish.

Samlet salgssum på 253 millioner

Akvakulturpartner har kjøpt ut tilsagnet på de seks utviklingstillatelsene for «Egget» fra Mowi, mens smultringen går til Bluegreen Investments.

Dette «Egget» ble vist frem av Hauge Aqua i mai. Denne miniutgaven er rundt en tidel så stort som de som eventuelt skal bygges til utviklingstillatelsene. Tillatelsene er kjøpt av Akvakulturpartner fra Mowi. Foto: Robert Nedrejord

Nils-Johan Tufte i Bluegreen Group forteller at han vil avvente med å kommentere veien videre for Marine Donut til kjøpsprosessen er ferdigstilt.

I sakspapirene til Mowis kommende generalforsamling står det at konseptene «Egget» og «Donut» selges for en kombinert pris på 253.277.877 kroner.

Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi. Foto: Hans Jørgen Brun

Mowi har tidligere omtalt «Marine Donut» som «verdens største smultring». Det er et lukkende, flytende anlegg med diameter på 54 meter. Selskapet søkte om åtte tillatelser til dette konseptet, men fikk kun to.

– Vanskelig å fortsette

– Etter mye arbeid med Donut var det vanskelig for oss å fortsette utviklingen av prosjektet, og vi har heller valgt å prioritere eksisterende teknologi. Vi satser på semilukket produksjon av postsmolt i sjø, noe vi har lang erfaring med, opplyser kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i en epost til IntraFish.

Han forteller at selskapet ser på postsmoltproduksjon i lukket teknologi i sjø som et godt tiltak for å bedre fiskevelferden.

– Og denne formen for produksjon viser seg også å være økonomisk bærekraftig. Vi ser klare fordeler av at vi reduserer tiden for smolten i tradisjonelle åpne merder, og særlig reduserer vi risikoen for tidlig påslag av lus, fortsetter han, og legger til at dette er bakgrunnen for at selskapet nå har inngått en avtale om salg av tillatelsene, forteller Nævdal-Bolstad.