Det går fram av en pressemelding fra Akvakulturpartner fredag kveld. Der opplyses det at selskapet inngår industrielt partnerskap med Hauge Aqua.

Målsetningen er å gjennomføre utviklingsprosjektet.

IntraFish har flere ganger omtalt Egg-prosjektet som ble lansert under Aqua Nor allerede i 2015.

Akvakulturpartner opplyser at de overtar alle rettigheter og plikter knyttet til tilsagnet fra Fiskeridirektoratet, og at overføringen av tilsagnet er klarert med relevant offentlig myndighet.

Bjørn-Vegard Løvik Foto: Prophylaxia

– For aktørene i Akvakulturpartner passer denne investeringen perfekt inn i vårt mål om å bygge næringsvirksomhet innen oppdrett både regionalt og globalt. Vi har lange proteinbriller på oss og det er bærekraftig å investere i ny teknologi som kan ta denne fantastiske næringen videre. Utviklingen av lukka oppdrett i sjø og landbasert oppdrett som en del av fremtidens vekst innenfor akvakultur ønsker vi å være en del av, og derfor er vi takknemlige for at vi fikk til denne avtalen, uttaler daglig leder i selskapet, Bjørn-Vegard Løvik, i meldingen.

Egget
  • Egget ble lansert på AquaNor i 2015, samme år som de første utviklingskonsesjonene kom. Mowi, som på den tiden het Marine Harvest, søkte på 14 tillatelser for 10 egg.
  • Den første nedturen kom i form av bare fire tillatelser.
  • Etter å ha påklaget avgjørelsen, ble Hauge Aqua og Mowi tilgodesett med to nye tillatelser.
  • I 2021 ble det brudd i samarbeidet mellom partene, og Hauge Aqua opplyste at de ønsket å videreutvikle teknologien i Egget, men uten Mowi.
  • I slutten av april 2022 blir det kjent at Akvakulturpartner AS kjøper ut tilsagnet på de seks utviklingstillatelsene til Egget fra Mowi.

Akvakulturpartner er stor aksjonær i Hauge Aqua og har sammen med eier av egg-teknologien betydelig interesse for å gjennomføre utviklingsprosjektet, går det videre fram.

– Dette er en veldig god løsning for oss. Vi er glade for at utviklingstillatelsene nå kommer prosjektet til gode. Vi gleder oss til å realisere prosjektet sammen med Akvakulturpartner, uttaler daglig leder i Hauge Aqua, Cato Lyngøy, i meldingen.