– Norge utvikler seg ut av fjordene og opp på land, da må vi gripe den sjansen, og ikke la andre få tilgang til den teknologien man utvikler. Da må man beskytte seg mot kopiering.

Det forteller Krister Mindrebøe i Protector IP. Han har arbeidet som patentingeniør siden 2002, og mener norske selskap begynner å bli flinkere til å ta patent på teknologien de utvikler, men synes fremdeles de har en del å gå på.

I begynnelsen av september skrev Mindrebøe et innlegg hos IntraFish der han oppfordret norske teknologiselskap å være mindre rause og eie teknologien selv.