– Norge utvikler seg ut av fjordene og opp på land, da må vi gripe den sjansen, og ikke