Det går fram av en melding fra selskapet mandag.

Insektslarveprodusenten Ecoprot, som vil produsere laksefôr av fluelarver, holder til i Meløy i Nordland. Pronofas oppkjøp begrunnes i meldingen med at etterspørselen og interessen for insektproteiner i både oppdrett og landbruk øker raskt.

Oppkjøpet er det andre i rekken på kort tid for selskapet, og er en del av en større satsing for å bygge opp det som beskrives som «en sterk norsk industriell aktør innen nye lokale fôringredienser».

– Dette kommer til å bli internasjonal storindustri om få år. Det er viktig at norsk insektproduksjon konsolideres og går raskt fra testprosjekter til industriell skala for å kunne konkurrere med internasjonale aktører, uttaler Hans Petter Olsen, leder for Fredrikstad-baserte Pronofa, som ble etablert i samarbeid med Denofa, landets ledende leverandør av proteiner til landbruket.

Oppkjøpet av Ecoprot betegnes i meldingen som et strategisk oppkjøp som både bidrar til geografisk utvidelse og bringer inn viktig kompetanse om både innsektproduksjon og havbruk.

– Kommet lengst

– Ecoprot er blant aktørene som har kommet aller lengst innen innsektproduksjon her i landet. De tilfører oss både kapasitet og svært verdifull kunnskap om bruk av insektlarver i oppdrettsnæringen, uttaler Olsen videre i meldingen.

IntraFish har tidligere omtalt Meløy-selskapet og utfordringene de har støtt på i kommersialiseringen av larveproduksjonen. Mattilsynet satte blant annet foten ned for at selskapet kunne mate fluelarvene med fiskekaker utgått på dato – ettersom dette strider med EU-regler. Konfekt utgått på dato går imidlertid bra.

Pronofa, som når går inn som majoritetseier i Ecoprot opererer per i dag et testanlegg for soldatfluelarver. I tillegg er selskapet i gang med prosjektering av et større testanlegg for soldatfluelarver, samt testprosjekter med tunikater, går det fram av meldingen fra selskapet.

– En betydelig aktør

Ecoprot har per i dag er en årlige produksjonskapasitet på cirka 80 tonn insektlarver, men av meldingen går det fram at dette etter planen skal utvides til 1.000 tonn allerede i 2022 i eksisterende lokaler og videre til cirka 30.000 tonn i ny fabrikk i Meløy i 2023/2024.

– Vi er svært stolte og glade over å ha fått en profesjonell og industriell aktør som Pronofa inn på eiersiden. Det er liten tvil om at dette markedet kommer til å utvikle seg raskt, og at vi sammen vil kunne bli en betydelig aktør innen denne nye, svært spennende næringen, uttaler Asbjørn Torrissen, daglig leder og grunnlegger av Ecoprot, i meldingen.