Eelume
  • Eelume er et oppstartsselskap med utspring i NTNU-miljøet i Trondheim, stiftet i 2015.
  • Selskapet utvikler og produserer avansert undervannsrobotikk.
  • Kongsberg Maritime AS har vært inne på eiersiden siden 2016, og fortsetter som majoritetseier. Equinor Ventures AS er ny medeier.

Det går fram av en pressemelding torsdag

Emisjonen gjør Eelume, som satser på undervannsrobotikk, i stand til å satse videre innenfor offshore olje og gass, samt utvikle sin autonome løsning for nye markeder, som for eksempel offshore vind og aquakultur.

– Med så kompetente og verdensledende miljøer som Kongsberg Maritime og Equinor på eiersiden, blir tiden fremover både krevende, spennende og lærerik for oss, uttaler daglig leder i Eelume AS, Morten Bjerkholt, i meldingen.

Selskapsnavnet Eelume er satt sammen av det engelske ordet ‘eel’ for ål og ‘lume’ for lys. Robotene kan minne om en «slange» som kan bevege seg under vann over lange avstander, på store dybder og komme inn i trange installasjoner for å utføre inspeksjonsoppdrag.

Det går ikke fram av meldingen hvor mye penger de nye invstorene går inn med.