– Det er veldig kort tid, og jeg har gått mange runder for å korte ned. Jeg vil at hver setning skal si så mye som mulig. Det er et stort datamateriale som jeg har jobbet lenge med som skal kokes ned og formidles på kort tid, sier HI-forsker Amalie Moxness Reksten til IntraFish.

I morgen deltar hun i formidlingskonkurransen Forsker Grand Prix. Ti deltakere er valgt ut til å være med. I første runde får man fire minutter på scenen til å presentere forskningen sin.