Prosjektet har fått støtte både fra Enova og Skattefunn, og er bidrag til det grønne skiftet i havbruksnæringen, går det fram av en pressemelding fra Sletta Verft fredag.

– Vi er stolte over å kunne være i front med å redusere utslippene fra vår bedrift, uttaler driftsleder Fylkesnes Fisk, Rune Fylkesnes, i samme melding.

– Båten vil ha nok batterikapasitet for transport til og fra lokalitetene og vi har også mulighet for å lade batteriene ved hver lokalitet. All drift kan dermed være basert på elektrisitet. Det gir mindre støy og et bedre miljø for både ansatte og fisk. Vi har landstrøm på alle våre lokaliteter og omtrent all drift av båten skal være elektrisk. Også energikrevende operasjoner som spyling av nøter skal skje ved elektrisk drift, legger Fylkesnes til i meldingen

Båten representerer et nytt produkt for Sletta Verft og framdriftsanlegget er utviklet i nært samarbeid med Elmarin AS i Kristiansund. Båten er av verftets eget design og Møre Maritime har hatt ansvaret for konstruksjons- og arbeidstegninger, går det videre fram av meldingen.

Sletta Verft opplyser at de har levert flere større servicefartøyer med hybrid framdriftsanlegg, men dette er den første 15 meter aluminiumkatamaranen med elmotor og batteri. Framtidige miljøkrav blir på denne måten tilfredsstilt med et fremdriftsanlegg i kombinasjon med en batteripakke på 396 kWH. Dette er blant de største batteripakkene som er levert på en arbeidsbåt på denne størrelsen, skriver verftet.

Kåre Sletta. Foto: Ronny Haltbakk

– Vi har nå kontrakter på båter til havbruksnæringa med en samlet kontraktsverdi på over 500 millioner kroner, uttaler daglig leder ved Sletta Verft, Kåre Sletta, i meldingen.

Fylkesnes Fisk er et familieeid selskap som drifter 3 konsesjoner for produksjon av laks og ørret på Bømlo i Sunnhordland.