Det går fram av en pressemelding fra partene tirsdag. Båten vil ha grønn profil, og skal utrustes med dieselelektrisk løsning og en batteripakke som gjør at det kan jobbes utslippsfritt og uten motorstøy ved merdekanten gjennom en hel arbeidsdag, går det fram av meldingen.

Servicebåten skal utrustes med dieselelektrisk løsning og en stor batteripakke på 1000 kWh. Dette gjør at fartøyet vil kunne bidra til å halvere årlig drivstoff-forbruk og CO2-utslipp sammenlignet med et konvensjonelt fremdriftssystem uten batteri, opplyses det i meldingen.

Fartøyet er en design av typen Macho 20, som kommer fra Møre Maritime AS i Kristiansund.

Cermaq forteller i meldingen at de er i prosess med å elektrifisere flåten sin – både ved å investere i nybygg og ved konvertering til hybriddrift for eksisterende fartøy.

– Denne investeringen er ett av grepene vi gjør for å oppnå dette målet, uttaler Frode Holmvaag, Leder Sjø, Nordland i Cermaq Norway.

Av de tekniske spesifikasjonene går det fram at skipet er spesielt utviklet for avanserte og tunge servicearbeider. Arbeidsdekket er på 120 m² med verksted og servicerom samt lasterom på 20 m³. Broløsningen med særskilt utformet operatørplass med god utsikt over hele arbeidsdekket og skipssiden skal bidra til å sikre arbeidsoperasjoner på dekk.

Fartøyet blir verftets byggenummer 202. Dimensjonene blir på 19,9 meter x 10,6 meter og båten skal bygges i stål.

Fartøyet skal etter planen overleveres i september 2023.