Stiim Aqua Cluster
  • Stim Aqua Cluster består av teknologibedrifter fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljøer og kunnskapsmiljøer.

  • Stiim arbeider målrettet for å styrke medlemsbedriftenes og bransjens konkurransekraft. Klyngen har blant annet etablert RAS-nettverk og ledernettverk for deling av kompetanse. Klyngen jobber målrettet overfor myndighetene for å få gode rammebetingelser for videre teknologiutvikling innen havbruk.

  • Stiim Aqua Clusters nettverk «Flo sjø» organiserer bedrifter som er engasjert i utviklingen av teknologi for flytende lukket oppdrett i sjø.
Kilde: Stim Aqua Cluster

Det går fram av en pressemelding fra Stiim Aqua Cluster. Selskapet er glad for anerkjennelsen og klare på at de satser på videre vekst.

–Vi er allerede godt i gang med å etablere Stiim til en ledende klynge for videreutvikling av den globale havbruksnæringen. Nå får vi muligheten til å sette i gang flere prosjekter som skal bidra til økt bærekraftig matproduksjon fra havet, uttaler daglig leder i Stiim Aqua Cluster, Andreas Heskestad, i meldingen.

Under tildelingsseremonien i Oslo ble det i tillegg delt ut Arena-status til to klynger og støtte til fire modne klynger. Stiim Aqua Cluster er den eneste havbruksklyngen som ble tatt inn i klyngeprogrammet.

– Dette er klynger i framtidsrettede næringer som fornybar energi og havbruk, som vil bidra til vekst, utvikling og nye arbeidsplasser i hele landet. I år vil også mindre nettverk innen havbruk på Helgeland og helse på Innlandet få tilgang til kompetansen som ligger i eksisterende klynger. Dette er en ny måte å jobbe på og det blir spennende å følge med på resultatene, uttalte kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, som var til stede da det ble offentliggjort hvilke klynger som nå blir del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Det var 14 klynger som konkurrerte om å bli Arena Pro i denne søknadsrunden.

–Den teknologiske utviklingen havbruksnæringen er inne i gir også vekstmuligheter for norsk maritim industri og leverandørnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er utrolig takknemlige for tilliten vi har fått gjennom Arena Pro-tildelingen, legger Heskestad til i meldingen.