Om lag 350 personer møtte fram i Breivik i Salten for å se det nye smoltanlegget – med en prislapp på 600 millioner kroner. Foruten å huse smolt, har utbyggingen samtidig ført til en utbedring av både strømnettet og ferskvannstilgangen til tettstedet, opplyser Salten Aqua i en pressemelding.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) hadde fått det ærefulle oppdraget å åpne anlegget – noe som skjedde ved hjelp av en kraftig saks og et symbolsk tau.

– En mer bærekraftig framtid kan bygges ved å satse på ressurser, kunnskap og ansvar, og vi har i dag sett et smoltanlegg som er en del av løsningen, sa Gharahkhani (Ap) under åpningen.

Fra venstre Jarle Solemdal, Ida Pinnerød, Børge Andreassen og Masud Gharahkhani foran smolt-anlegget. Foto: Salten Aqua

– Dette vil skal satse på i fremtiden

Lokalsamfunnet Breivik i Salten er en del av Bodø kommune, og Bodø-ordfører Ida Pinnerød var også hjertelig til stede under åpningen.

– Dette gjør at vi får flere arbeidsplasser, det bosetter seg flere folk her, som igjen betyr flere barn på skolen, sa Pinnerød i sin tale i rett før hun og stortingspresidenten klippet båndet som markerte åpningen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani brukte anledningen til å kommentere utviklingen i havbruksnæringen i dag og videre satsing på grønn teknologi:

– Havbruksnæringen gir oss noe å leve av, og det er dette vi skal satse på i fremtiden. Fremtidens generasjoner er helt avhengige av at vi nå bruker all kunnskap og alle våre evner til å justere den kursen vi før har hatt.

Glad for støtten

Oppdretter og en av eierne bak selskapet, Geir Wenberg fra Wenberg Fiskeoppdrett på Fauske, mener at byggingen av nye Salten Smolt ikke hadde vært mulig uten støtte fra lokalbefolkningen og offentlig sektor.

Stortingspresidenten og ordfører i Bodø Kommune fikk omvisning inne på det nye amoltanlegget. Foto: Salten Aqua

– Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har vært svært behjelpelig gjennom hele prosessen. Effektiv saksbehandling og gode tilbakemeldinger har vært avgjørende for at prosjektet ble realisert. Som styreleder, medeier og initiativtaker er jeg utrolig rørt, glad og stolt over at det nye anlegget endelig er realisert, uttaler Wenberg i meldingen. Han er styreleder i Salten Smolt, og en av initiativtakerne bak prosjektet.

Godt oppmøte i Breivik i Salten - mange i bygda ville se det nye anlegget. Foto: Salten Aqua

– Dette er en stor dag for de som jobber her og for de som bor her. Eierne våre har satset på å videreføre det lokale eierskapet. Overskuddet går tilbake til lokalsamfunnet, hvor det blir bygget nye attraktive arbeidsplasser. Vi retter en stor takk til våre lokale eiere som står bak denne satsingen, og det gode naboskapet lokalbefolkningen har visst gjennom byggeperioden, sa daglig leder hos Salten Smolt, Børge Andreassen, under åpningstalen sin.

Slik tar bygget til Salten Smolt seg ut fra forsiden. Foto: Salten Aqua