Trenger optimalisering av behandling før nytt middel mot gjellesykdom kan tas i bruk

Forskningsresultatene viser at peredikksyre ikke er helt moden som behandling mot den alvorlige fiskesykdommen amøbegjellesykdom.

– Vi tror at denne kunnskapen ikke bare er verdifull i diskusjonen om behandlingsalternativer for gjellehelsespørsmål, men også i annen bruk av pereddiksyre i akvakultur, spesielt som et rutinemessig desinfeksjonsmiddel for økt biosikkerhet i resirkuleringsanlegg, uttaler forsker Carlo C. Lazado.
– Vi tror at denne kunnskapen ikke bare er verdifull i diskusjonen om behandlingsalternativer for gjellehelsespørsmål, men også i annen bruk av pereddiksyre i akvakultur, spesielt som et rutinemessig desinfeksjonsmiddel for økt biosikkerhet i resirkuleringsanlegg, uttaler forsker Carlo C. Lazado.Foto: Joe Urrutia/Nofima
Publisert 27. June 2022, kl. 14.00Oppdatert 27. June 2022, kl. 14.00