I Fiskehelserapporten for 2020 ble det lagt frem tall som viste at så mange som 52,1 millioner fisk døde i norske oppdrettsmerder før det som skulle vært slaktetidspunkt for fisken. Tallet var tett på rekord. Det høye tallet kunne ikke forklares med noen enkelthendelse, noe man kunne med algekatastrofen i Nordland og Troms i rekordåret 2019, da 53,2 millioner fisk døde. Neste uke får vi vite tallene for 2021.

Greateview-prosjektet