– For Hauge Aqua, familien min og meg personlig er dette en dag vi har sett veldig frem til. Det er jobbet hardt for dette, sier Hauge Aqua-gründer Cato Lyngøy fra talerstolen torsdag.

Da viste Lyngøy og resten av Hauge Aqua frem «miniutgaven» av det lukkede oppdrettsanlegget «Egget» ved Herde Kompositt, som ligger i bygda Ølve i Kvinnheradsfjorden, der det er bygget. Her har det blitt jobbet intenst siden forsommeren i fjor. Den gigantiske innretningen skal settes i sjøen i slutten av mai.

Egget står nå ved Herde Kompositt, som ligger i bygda Ølve i Kvinnheradsfjorden. Foto: Robert Nedrejord

Da skal Egget videre til selskapets «mørkegrønne» konsesjon, brukes til postsmoltproduksjon og skal plasseres i Romsdalsfjorden. Nå gjenstår tekniske prøver i sjøen og funksjonstesting før den fraktes på lekter til lokaliteten Gjermundnes.

Selskapet mener «Egget» representerer en helt ny løsning på lakselus-, rømmings- og forurensingsproblematikk, samt at benytter arealet godt. Styreleder Anders Torvill Bjorvand forteller at det skal godt gjøres at fisken rømmer:

– Da må den gjennom 12 centimeter med komposittvegger. «Egget» er tett, sier han til Intrafish.

Egget
  • Egget ble lansert på AquaNor i 2015, samme år som de første utviklingskonsesjonene kom. Mowi, som på den tiden het Marine Harvest, søkte på 14 tillatelser for 10 egg.
  • Den første nedturen kom i form av bare fire tillatelser.
  • Etter å ha påklaget avgjørelsen, ble Hauge Aqua og Mowi tilgodesett med to nye tillatelser.
  • I 2021 ble det brudd i samarbeidet mellom partene, og Hauge Aqua opplyste at de ønsket å videreutvikle teknologien i Egget, men uten Mowi.
  • I slutten av april 2022 blir det kjent at Akvakulturpartner AS kjøpte ut tilsagnet på de seks utviklingstillatelsene til Egget fra Mowi.

Skal produsere fem store egg

Dette «Egget» er rundt en tidel så stort som de som eventuelt skal bygges til utviklingstillatelsene. Postsmoltutgaven er 21 meter høyt, 15 meter bredt og kan romme 100.000 laks. Den store utgaven er 44 meter høy, 31 meter bred og har plass til én million laks.

Om miniegget sier gründer Lyngøy:

– Den rommer bare hundre tonn fisk. Ingen i havbruksnæringen lar seg imponere av slike tall. Men vi starter her, så eskalerer vi, fortalte han fra scenen.

Han fortalte under sin tale at innretningen passer godt inn med tanke på klimaperspektivet.

– Det beste er å lage noe som varer. Vi vet at «Egget» vil vare lenge. Vi er sertifisert for 20 år, men tror det vil vare dobbelt så lenge.

Herde Kompositt: – Vi er veldig klar

Ifølge selskapet skal det produseres fem fullskala-egg fremover. Styreleder Bjorvand forteller at det er konkrete samtaler om løpet videre for disse, men han ønsker ikke å gå inn i detaljene torsdag. Kim Røssland, som er sjef for Herde Kompositt, forteller at de er gira på å bygge de neste utgavene også:

– Basert på den erfaringen vi har, er vi definitivt interessert i å bygge de neste. Det er nå det begynner å bli gøy! sier han entusiastisk.

– Vår beskjed til Cato er at vi er klare, følger han opp.

Selv om selskapet kanskje er mest kjent for å bygge båter, forteller han at det ikke er så forskjellig å bygge oppdrettskonstruksjoner.

– Å støpe er å støpe. Størrelsen blir en liten utfordring da når man begynner å sette store konstruksjoner sammen. Det er jo begrenset hvor mye man kan få ut porten på fabrikken, sier han.

– Hvordan føles det å være ferdigbygget?

– Veldig bra. Vi ser at vi har fått det til, og vi er klare til å hoppe på neste prosjekt, sier Herde Kompositt-sjefen.

Det var stort oppmøte under dagens fremvisning. Kim Røssland, som er sjef for Herde Kompositt, fortalte underveis om hvordan arbeidet var gått. Foto: Robert Nedrejord

– Var vel både egget og høna

På båtturen fra Bergen til Ølve fortalte gründeren entusiastisk om eggets opprinnelse, som kom til ham da han satt i bønnestolen sin hjemme.

– Da jeg fortalte om bønnestolen til en, sa han: «Den må du aldri kaste». Og den står der enda, fortalte han til de oppmøtte.

I den spede begynnelsen gjorde den erfarne veterinæren forsøk på kjøkkenbordet.

–Som dyrlege hadde jeg noen gode sprøyter for hånd, og fylte egg med ferskvann og sjøvann, for å se stabiliteten i egget.

På et tidspunkt underveis i utviklingen ble det spilt inn om at det kanskje kunne vært lurest å lage en syliderformet innretning.

– Da sa jeg nei. Det var et egg vi skulle lage, fortalte han under turen.

Cato Lyngøy
  • Gründeren bak merdteknologien «Egget», som er et stort lukket anlegg.
  • Utdannet veterinær med lang fartstid i næringen, blant annet som miljø- og teknologiansvarlig i Marine Harvest.
  • Startet Hauge Aqua i 2012. Selskapsnavnet er inspirert av den norske lekpredikanten og industrigründeren Hans Nielsen Hauge, som grunnla den kristne bevegelsene haugianerne rundt år 1800.

Idéen om «Egget» kom da Lyngøy jobbet i Marine Harvest, som senere er blitt Mowi. Han har tidligere uttalt til Tekfisk at hans daværende sjef var klar på at han måtte slutte og starte for seg selv om han skulle realisere drømmen sin. Etter avgjørelsen om å gjøre nettopp dette samarbeidet han med Mowi i en årrekke, men partene har siden skilt veier.

«Egget» var opprinnelig planlagt å bygges i stål, med doble vegger, men etter et avslag fra departementet ble det besluttet å bygge det i kompositt. Dette er materialer som er sammensatt av to eller flere forskjellige materialer.

Løvik: – Spennende

Nylig ble det kjent at Akvakulturpartner kjøpte ut tilsagnet på de seks utviklingstillatelsene til egget fra Mowi. Bjørn-Vegard Løvik hos Akvakulturpartner var blant dem som var møtt opp for å overvære lanseringen:

– Det er spennende å se den første piloten. Jeg tror dette er en del av løsningen for å få bukt med de utfordringene næringen har i dag, sier han om det lukkede anlegget.

Bjørn-Vegard Løvik tok turen for å se Egget-lanseringen. Foto: Robert Nedrejord

Samme dag som den lille versjonen av «Egget» ble lansert ble det klart at teknologiselskapet til Hauge Aqua, Hauge Aqua Solutions, skifter navn til Ovum. Det er «egg» på latin, og det nye navnet sto oppført på «Egget» ved kaien. Ifølge Lyngøy skjer navnebyttet for å klargjøre selskapet for vekst som en selvstendig virksomhet.

Norske lakseelver positiv

Blant de oppmøtte var generalsekretær Torfinn Evensen i Norske lakseelver. Han uttaler at han er positiv til Hauge Aquas løsning:

– Det er fordi dette viser vei for fremtidens teknologiske løsninger. Det er «vinn-vinn» for fremtidens oppdrett, samtidig som man tar vare på villaksen og sjøørreten, sier han til Intrafish.

Generalsekretær Torfinn Evensen i Norske lakseelver Foto: Robert Nedrejord

– Hvorfor er du her i dag?

– Det er fordi jeg ønsker å være med på en viktig merkedag som kan være et teknologisk hamskifte innen norsk oppdrettsnæring, sier han.

Organisasjonen publiserte nylig en Menon-rapport som tar for seg kostnadene på å gå fra åpen tradisjonell oppdrett og over til lukket og semi-lukket. Organisasjonen har tidligere opplyst til Intrafish at tallene deres viser at overgangen til semi-lukket ikke er så stor, men at gapet er litt større til lukket. Organisasjonen har tatt til orde for en «pisk og gulrot»-ordning for å få dette til å skje.

Slik ser det ut på innsiden av Egget Foto: Robert Nedrejord

– Litt som elbilpolitikken: gulrot og pisk. Overgangen fra åpen til lukket går for seint om oppdretterne selv får bestemme. Staten må komme med føringer og virkemidler for å få fortgang. Det er bra for både villaksen og videre vekst i oppdrettsnæringen, sier Evensen.

Skal gjennomgå tillatelsessystemet

I en e-post til Intrafish opplyser fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) at regjeringen skal legge til rette for innovasjonsbølgen i havbruksnæringen.

– Dette vil gi spennende muligheter både for havbruksnæringen og leverandørnæringen. Og det vil styrke Norge som havbruksnasjon.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran avbildet under årsmøtet til Norges Råfisklag. Foto: Karianne Laagstein

Om dagens Egget-lansering kommenterer han:

– Det pågår betydelig teknologiutvikling i havbruksnæringen. Åpne merder i sjø har vært den rådende produksjonsformen, men nye og spennende driftskonsepter er nå under utvikling, blant annet som en følge av ordningen med utviklingstillatelser, kommenterer han.

Han legger til at det nå jobbes med en helhetlig gjennomgang av tillatelsessystemet for akvakultur. Utvalget skal se på om systemet som finnes i dag eventuelt kan tilpasses for å møte både nåværende og fremtidige utfordringer.

– Løsninger som får ned luseproblematikk, gir større bærekraft og mindre miljøpåvirkning er både ønsket og gunstig for bærekraftig vekst i bransjen, forteller han.

Om turen videre for Egget, som skjer senere denne måneden, fortalte gründer Lyngøy fra scenen:

– Guds signing være med deg på ferden. Til nytte for fisk og folk skal du være.