I løpet av neste år skal den på det meste betjene 295 mærer fordelt på 39 anlegg i Mowis Region Nord. Regionen strekker seg fra kommunene Flatanger i Nord-Trøndelag til Kvænangen på grensen til Finnmark.

– Operasjonssentralene er en viktig del i vårt arbeid med å effektivisere og digitalisere driften. Mowi skal innføre det vi kaller Smart Farming innen 2025. Det betyr i all hovedsak automatisering av prosesser, bruk av undervanns sensorteknologi, og innføring av fjernstyrte operasjoner, skriver konserndirektør Farming Norge, Øyvind Oaland, i en epost til IntraFish.