Hvor nære kan havbruk til havs og havvind egentlig ligge innenfor det som er sikkerhetsmessig forsvarlig? Det er noe av det konsulentselskapet Safetec skal vurdere i sitt arbeid der de skal utrede sikkerhetsaspekter mellom havvind, fiskeri og havbruk til havs.

– Disse havvindturbinene er til hinder for noen fiskeredskap som kan sette seg fast og dermed ikke bør brukes i nærheten. Så er det noen sikkerhetsavstander vi burde ha når man driver med fisk og havvind, og hvor stor disse burde være for ulike redskapstyper og fartøy? Det kommer flere og større havvindområder, og det er derfor et relevant spørsmål som det må ses på, forklarer Thomas Welte, principal sikkerhetsrådgiver hos Safetec.