Hvor nære kan havbruk til havs og havvind ligge? Det ønsker Fiskeridirektoratet nå svar på

Direktoratet har bestilt en utredning som særlig tar for seg sikkerhet i samspillet mellom havvind, fiskeri og havbruk til havs.

Havmerden til Salmar «Ocean Farm 1» på vannet. Nå skal det utredes hvor nærme fiskeri og havvind kan ligge slike installasjoner på havet.
Havmerden til Salmar «Ocean Farm 1» på vannet. Nå skal det utredes hvor nærme fiskeri og havvind kan ligge slike installasjoner på havet.Foto: Håvard Volden
Publisert 7. November 2023, kl. 16.30Oppdatert 7. November 2023, kl. 16.30