– Det står ikke på næringens egen interesse og vilje, men skal man ha betydelig elektrifisering må man også forutsette at det er ladepunkter, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Onsdag ble det enighet om revidert nasjonalbudsjett sammen med regjeringene og SV. Der kommer de med forslag om krav til nullutslipp for alle servicefartøy i havbruksnæringen fra sommeren 2024. Flere kaller det urealistisk.

Sjømat Norge viser til at det er lite kapasitet på strømnettet og mangel på linjer som gjør det vanskelig å forutsette at samtlige nye servicefartøy skal få krav om nullutslipp allerede neste år.