– Det er skuffende at regjeringen nok en gang utsetter å innføre incentiver som vil bidra til en teknologisk og bærekraftig utvikling, sier Sondre Eide til Intrafish.

Onsdag kom nyheten om at miljøteknologordningen blir sendt til utredning. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran beslutter at dette sendes som et tilleggsmandat til Havbruksutvalget, som nå skal utrede det. I praksis betyr det stopp, mener Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.

– For hver uke som går vil Norge tape terreng til andre land og prosjekter som ønsker å satse på en miljøvennlig produksjon, mener Eide, som leder Eide Fjordbruk i Eikelandsosen i Vestland.