- Vi automatiserer og strukturerer enorme mengder informasjon f.eks. biologiske og finansielle data. Tid er penger. Det er ikke alle selskapene som har tiden og resursserne til at lage biologiske benchmarks og finansielle analyser. Derfor tilbyr vi nå en digital løsning, hvor vi lager analyserne automatisk f. eks. lusetall, biomasser, EBITDA og EBIT margins m.fl. Det eneste, brukeren skal tenke på, er hvilke selskaper de ønsker at analysere. Vi lager resten, sier Hanus Samró, grunnlegger og medeier av aquafacts.com

Aquafacts er en digital plattform, som samler inn enorme mengder data og business intelligence om lokaliteter, lusetall, behandlinger, biomasser og regnskaper for oppdrettsnæringen i Norge, Island, Skottland og Færøyene.

Det er færøyingene Hanus og Óli Samró, som er far og sønn, som står bak den digitale plattformen aquafacts.com

Aquafacts Biolytics - vi analyserer lusetall og biomasser - du velger lokalitetene og selskapene

Med Aquafacts kan brukeren selv velge hvilke selskaper de er interesserte i å analysere, sammenligne og benchmarke mot. De kan f. eks. velge mellom lokaliteter og selskaper i og på tvers av de ulike land.

- Hvis du for eksempel er en oppdretter, en investor, eller representerer en bank, da kan det være interessant å undersøke hvordan det går med lusetallene i Norge, sammenlignet med Færøyene, Island og Skottland. Hvilke behandlinger bruker selskapene? Kjemiske eller mekaniske? Hva med biomassen? På tross av at informasjonen er offentlig tilgjengelig, krever det ikke kun veldig mye tid og ressurser å finne relevant data, men det kan også være komplekst å lage slike analyser manuelt, blant annet grunnet språklige, kulturelle og nasjonale barrierer. Det er nettopp her, vi kommer inn, sier Hanus Samró.

Lusetall, biomasser og behandlinger blir hentet inn automatisk i sanntid, struktureret og analyseret. Det eneste, brukeren skal tenke på, er at velge selskapene. Det, som kanskje tok en dag eller en uke å lage, tar ikke mer enn ett eller to minutt på Aquafacts.com. Dersom en bruker trenger den biologiske analysen til en presentasjon eller til et årsmøte, er det også mulig å hente analysen som en PDF- eller PowerPoint.-fil.

Aquafacts Analytics - vi analyserer EBITDA og EBIT Margins - du velger selskaperne

Det finnes også andre selskap som leverer data, typisk i form av rapporter som ukes- og månedsrapporter. Forskjellen med aquafacts.com er, at vi laster opp, standardiserer og analyserer årsregnskapene for oppdrettsselskapene i Norge, Island, Skottland og på Færøyene. Analysene og resultatene blir tilgjengelige på digitale plattformen.

- Laks er laks. Det spiller ingen rolle hvorvidt den blir produsert i Norge, Island, Skottland eller på Færøyene - oppdrettsselskapene konkurrerer om de samme markedene. Noen selskaper er på børs, andre er ikke, men det er altid interessant å se, hvem som klarer seg best økonomisk. Hvem har høyeste EBIT eller EBITDA?

Det kan være veldig tidskrevende for aktørene i oppdrettsnæringen å finne de ulike regnskapene, taste dem inn, for så å standardisere og analysere dem, men med Aquafacts Analytics lages analysene automatisk, dvs. EBIT, EBITDA, EBIT Margins, Current og Quick Ratios i prosenter m.m.

- Det, som konsulenter og konsulenthuse bruker lang tid om å lage, for ikke å snakke om prisen, lager vi nå automatisk. Det eneste våre brukere skal tenke på, er hvilke selskaper de ønsker å sammenligne og benchmarke, så får de svaret innenfor noen få sekunder, sier Hanus Samró, grunnlegger og medeier.

Aquafacts - det skal være enkelt å finne data

Ifølge medgründeren, Hanus Samró, er målet og motivasjonen bak den digitale plattformen, Aquafacts.com, å gjøre data, informasjon og analyser lett tilgjengelig for alle aktører i oppdrettsnæringen, herunder oppdrettere, selgere, tjenesteleverandører og finansinstitusjoner. Færøyingen har store ambisjoner, men han sier, at målet er å gjøre det samme som Netflix gjorde for filmindustrien i nullerne.

- Hvis noen spør hva som er formålet med Aquafacts, pleier jeg at sammenlikne vår digitale løsning med historien om Netflix og Blockbuster. Før i tiden måtte brukeren selv dra fysisk til en Blockbuster-butikk for å leie en film - like inntil Netflix kom, som leverte alle filmene på en digital plattform. Det er nettopp dette vi ønsker. Frem for at brukerne skal bruke en eller to uker på å samle inn data og bruke tid og ressurser på å analysere biologiske og finansielle data. Så skal de nå finne alle analysene og svarene på Aquafacts.com. For å si det litt enkelt. Det skal være like enkelt å lage biologiske og finansielle analyser som det er å finne film på nettet, sier Hanus Samró, grunnlegger og medeier av aquafacts.com

Aquafacts - en digital plattform, hvor du finner informasjon om lokaliteter, havbruksbåter og oppdrettsselskaper i Norge, Island, Skottland og på Færøyene

I tillegg til analyser, tilbyr aquafacts.com også en oversikt over blant annet lokaliteter, havbruksbåter, tekniske detaljer og eiere, samt at det er mulig å følge havbruksbåtene i sanntid via land-antenner og satellitt-AIS.

Aquafacts kan lastes ned som app i App Store og Google Play.

- Det er viktig å holde seg oppdatert. Analysene våre gir deg en idé om den biologiske utviklingen og de økonomiske resultatene. Men det er også viktig å holde seg oppdatert når det gjelder de daglige aktivitetene. Hvor er lokalitetene i Norge, Island, Skottland og på Færøyene? Hvem eier dem? Hvilke fartøy er aktive? Er det en brønnbåt, slakte- eller servicebåt? Hvilket utstyr er ombord?

Aquafacts tilbyr også denne informasjonen. Du kan følge fartøyene via satellitt- eller landantenner, se informasjon om teknisk utstyr om bord på fartøyene, hvem som eier fartøyene og hvor de befinner seg akkurat nå. Aquafacts samler, med andre ord, inn så mye informasjon og business intelligence om de respektive landene som mulig, slik at du ikke lenger trenger å bruke tid og krefter på dette. Alt er tilgjengelig på den digitale plattformen, Aquafacts.com.

Ideen til Aquafacts kom fra fiskeriernæringen

For noen år siden lanserte Færøyingene plattformen fishfacts.com, hvor de tilbyr data og business intelligence om blant annet fiskefartøy, fangst, kvoter, og finansielle analyser. I dag har opp i mot 750 fiskefartøy i 25 lande og på 4 kontinenter tilgang til Fishfacts.com.

I tillegg er der flere banker, forsikringsselskaper, fiskebåtsorganisasjoner og tjenesteleverandører m.m. som bruker plattformen til å finne data og business intelligence om den globale fiskenæring.

- Ideen til Aquafacts kommer fra våres kunder innen fiskeri, hvor flere er aktive både innen fiskeri- og oppdrettsnæringen. De etterspurte en lignende plattform for oppdrettsnæringen, da det ikke eksisterte en slik plattform som samlet all relevant data på samme plass. Det er så dette vi har laget, sier Hanus Samró.

Aquafacts.com blev lansert i februar 2022. Ifølge medgründeren, Hanus Samró, har Færøyingen vært på farten siden lanseringen.

- Vi er nye innenfor oppdrett, så vi har hatt “stand” til nesten alle fiske- og oppdrettskonferanser og utstillinger siden mars. Alt fra LofotFishing og HavExpo til Akvakonferansen og BlueFish. Vi er veldig taknemmelige for oppbakningen, vi har fått, og vi gleder oss til å møte flere innen oppdrettsnæringen. Der var en oppdretter, som sa, at ideen bak Aquafacts er så enkel, at det var rart, at ingen var kommet med den før. Det tar vi som et stort kompliment sier Hanus Samró, grunnlegger og medeier af Aquafacts.com.