Fire tanker skal være i drift i slutten av mars 2022. Det er det første målet for det nye, bærekraftige oppdrettsanlegget Salmon Evolution på Vestlandet. Prosjektet omfatter totalt 48 tanker med en årlig kapasitet på 36.000 tonn. Det er et stort prosjekt som krever god planlegging og motiverte medarbeidere, forteller prosjektdirektør i Salmon Evolution, Kamilla Mordal Holo.

For øyeblikket er Kamilla og kollegene opptatt med å fullføre installasjonen av de fire første tankene. De er glade for at de valgte betongtanker som løsning, sier Kamilla:

– Vi ser betong som et godt valg. Tankene er robuste og så får vi en overflate på innsiden som er glatt og lett å vaske. I tillegg er tankkonstruksjonen fleksibel – vi har kunnet tilpasse den til formålet vårt og har f.eks. plassert dørene der det var mest praktisk.

Tanker av prefabrikert betong

Betongtankene fra det danske selskapet A-Consult ankommer prefabrikerte, og det tar rundt 14 dager å installere to tanker. Koronapandemien har medført mindre forsinkelser i prosessen, men uten at det vil påvirke den overordnede tidsplanen.

Foto: Salmon Evolution

Parallelt med installasjonen av tankene bygger Salmon Evolution også opp organisasjonen for anlegget på Indre Harøy. Kamilla forklarer:

– Når vi har full drift av de fire første tankene i 2022, vil vi ha en stab på 25–30 medarbeidere i forskjellige funksjoner. I 2028 forventes oppdrettsanlegget på Indre Harøy å sysselsette rundt 80 personer. Det tar litt tid å bygge opp en slik organisasjon.

Den første laksen skal være klar til julemiddagen

God planlegging og tydelig kommunikasjon er avgjørende for et prosjekt på denne størrelsen med mye utvikling, sier Kamilla. Hun er imponert over motivasjonen og fokuset til alle på byggeplassen. Evnen til å være løsningsorientert er også svært viktig for hele prosjektet.

Det bærekraftige oppdrettsanlegget til Salmon Evolution

• Det totale landbaserte oppdrettsanlegget Salmon Evolution omfatter 48 vanntanker og skal stå ferdig i 2028.

• Første fase med fire betongtanker skal stå ferdig og klar til bruk i slutten av mars 2022.

• Betongtankene er bygget og levert av det danske selskapet A-Consult, som er spesialister på robuste tankløsninger.

• Salmon Evolution er medlem av den norske klyngen NCE Aquatech Cluster. Selskapet drives av et svært kompetent team støttet av sterke industrieiere.

Når de fire første tankene står klare i mars 2022, skal oppdrettsanlegget sette ut første batch med laks. Inne i betongtankene, som har en nettokapasitet på 5.000 m3 hver, lever laksen opp i sjøvann. Et hybrid gjennomstrømmingssystem gjør at 65 % av vannet gjenbrukes, mens 35 % må tilføres i form av filtrert ferskt sjøvann. Kombinasjonen av rent og ferskt sjøvann med gjenbrukt vann gjør at energiforbruket til pumping og oppvarming av vann reduseres. Avfall og fôrrester fra produksjonen samles inn og brukes som råstoff til biogassproduksjon og gjødsel.

På slutten av 2022 vil det nye landbaserte oppdrettsanlegget Salmon Evolution kunne ha første leveranse av omlag 100.000 laks klar. Kamilla sier:

– Vi forventer å kunne gi forbrukerne laks til julemiddagen i 2022.