I generasjoner har folk og industri sluppet ut og dumpet avfall og miljøgifter i norske fjorder og langs kysten. Dette uten å tenke på hvilke langtidseffekter dette vil kunne medføre.

Oslofjorden er i dag mer søppel og miljøgifter enn fisk. Fjordtorsken er sterkt truet, og det er advarsler mot sjømat i Indre Oslofjord. I Finnmark reduseres artsmangfoldet på grunn av en kråkebolle-invasjon. Hvordan har det blitt slik?

Gjennom konferansen Fjorden kaller settes søkelys på hva som skjer langs kysten og hvordan skadene kan reverseres, slik at ny næring og nytt liv kan vokse frem.

Om du representerer fiske, tang- og tareproduksjon, CO2-fangst, rekreasjon eller andre som avhenger av en ren kyst: Velkommen til årets viktigste dag.

Dette er programmet for Fjorden kaller:

Åpning ved konferansier Christine Spiten

Haventreprenør og ledestjerne Christine Spiten ønsker velkommen på vegne av fjordene som kaller: Hva har vi egentlig gjort med det blå gullet som ligger rett utenfor stuedøra vår – og hvordan skal vi ta bedre vare på det?

Norske fjorder – en tilstandsrapport (NIVA & Havforskningsinstituttet)

Ingen kjenner norske fjorder bedre enn Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). De kommer til Fjorden kaller for å fortelle om sine aktiviteter langs norskekysten, utfordringer og erfaringer fra Frisk Oslofjord og konsekvensene av blant annet overfiske og kråkebolleoppblomstring.

 • Mats G. Walday, NIVA
 • Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet

Kalk og kråkeboller i Hammerfest og Porsanger

I Finnmark er det gjort flere forsøk på å restaurere den livsviktige tang- og tareskogen som er beitet ned av kråkeboller. Hva viste forsøkene, og hva er de økologiske forutsetningene for og gevinstene ved å få tilbake tang og tare langs kysten?

 • Camilla W. Fagerli og Hartvig Christie, NIVA
 • Hans Kristian Strand og Kjell Magnus Norderhaug, Havforskningsinstituttet

Havets regnskog: Verdien av tang og tare i et klimaperspektiv

 • Mari Vold Bjordal, Bellona

CO2 fangst gjennom bruk av tunikater (sjøpung)

 • Lars Strøm, Ocean GeoLoop

Opprydning etter gamle synder i Sandefjord

I Sandefjord gikk et spleiselag bestående av kommunen, staten og næringslivet sammen for å rydde opp etter gamle miljøsynder – med økt rekreasjonsverdi for byens befolkning som nå kan bade der miljøgiftene lenge dominerte.

 • Ole Jacob Hansen, prosjektleder for Renere Sandefjordsfjord

Det nytter – erfaringer fra kalking av vassdragene

I Norge har vi lenge kalket forsurede vassdrag for å rette opp balansen og hjelpe fisken.

 • Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund

Fra aktiv dødshjelp til livreddende førstehjelp

 • Fredrik Myhre, WWF

Avslutning ved Christine Spiten

 • Hva nå – og hvordan ser fjordene våre ut i framtiden?

… Og hva gjør den påtroppende regjeringen?

I høst skal det forhandles om regjeringsmakt. Vi inviterer nærings- og fiskeridepartementet og klima- miljødepartementet for å si noe om den påtroppende regjeringens politikk for å ta vare på fjordene våre. Og kanskje får de selskap av den nye opposisjonen?

UTSTILLERE

 • Gründere med kyst og fjord som arbeidsplass.

Arrangementet følger til enhver tid gjeldende smittevernregler.
Endringer i programmet kan forekomme.