Aqua Balance System kalkmelkanlegg sikrer optimal vekst i settefiskanlegg. Systemet sikrer stabil pH-verdi og optimal vannkvalitet ved bruk av riktig mengde kalkmelk.

Franzefoss Minerals er ledende innen leveranser av doseringsutstyr for kalk og dolomitt i Norge. Innen akvakultursegmentet har vi de senere år opplevd en sterk vekst i bruken av hydratkalk til pH justering i stadig større RAS-anlegg. I 2020 har økningen vært eksplosiv, med en økning på 70% i volum hydratkalk. Ved årsslutt ble det levert AquaPlus H (hydratkalk) til settefisk tilsvarende en fórmengde på mellom 20 000 og 25 000 tonn (10-15% av fórmengden).

Stor etterspørsel

Økningen ser ut til å fortsette også 2021. Dette på grunn av alle forespørslene og antall anlegg der det i dag diskuteres bruken av AquaPlus H. For oss er dette svært gledelig. For at denne trenden skal fortsette, og at kundene fortsatt skal ha tillit til produktet er det viktig at det utstyret som leveres i markedet er avstemt med hensyn til bruken og produktets spesifikke egenskaper.

Fornøyde kunder i mange år

Franzefoss Minerals AS jobber aktivt i markedet med å anbefale det utstyret vi mener er riktig for applikasjonen og våre produkter. Det blir brukt kvalitetskomponenter og kvalitetsmaterialer i alle ledd. Utviklingen skjer fortløpende. Vår hensikt med å levere utstyr er å ha kunder som er fornøyde med AquaPlus H i mange år fremover.

Kunden skal fokusere på oppdrett av fisk

Det er så langt levert ni Aqua Balance System kalkmelkanlegg i bransjen, både store og mindre anlegg med AquaPlus H. I tillegg har vi levert over 70 installasjoner i markedet for kalking av vassdrag (kalsiumkarbonat). Alle anlegg skreddersys av vår egen tekniske avdeling og det tilbys serviceavtaler i etterkant av leveransen. Om kunden ønsker det kan vi også overta silostyringen av beholdningen og levere etter behov, slik at kunden kan fokusere på oppdrett av fisken.

Leverandør av både utstyr og AquaPlus H

Mange kunder ser fordelen ved at vi er både en leverandør av utstyr og samtidig leverandør av hydratkalken AquaPlus H. Dette gir kunden mulighet til å henge problemstillinger på rette knagger, få raske svar og riktige løsninger på utfordringer som måtte oppstå underveis. Både driftsmessige, men gjerne også prosessmessige, kjemiske/ biologiske innenfor biologisk vannrensing.

Gjennomprøvde løsninger og mange års erfaring

Løsningene Franzefoss Minerals tilbyr har utviklet seg over mange år via erfaringer fra egne produksjonsanlegg, erfaringer våre markedsansvarlige har samlet over mange år hos ulike kunder i de mange forskjellige markedssegmentene vi leverer og ikke minst erfaringene vi har samlet hos de kundene som har hatt tillit til oss og bestilt et kalkmelkanlegg fra oss. Erfaringene blir brukt til stadig videreutvikling av utstyret.

Som kalkprodusent er vi helt avhengige av at kunden får gode opplevelser med våre produkter. Derfor ønsker vi å høre fra kunden uavhengig om utstyret som står kanskje ikke er levert fra oss. Vi gir gjerne råd og tips til både bedre bruk og eventuelle utfordringer.

Jobber du med et nytt prosjekt, ta gjerne kontakt. Så skal vi hjelpe deg med hva du bør tenke på før du setter i gang.