De siste årene har Steen-Hansen utviklet enda mer effektive og miljøvennlige notimpregneringer for oppdrettsnæringen. Det har betydd noen lange dager på laben for Britt Hope, ansvarlig for utvikling av havbruksprodukter i selskapet.

– Det er det som er det kjekke med forskning og utvikling, det er aldri noe likt, og alltid noe du må prøve å gjøre bedre. Den gangen alt blir perfekt vet jeg egentlig ikke hva jeg skal gjøre, sier Britt Hope og ler.

Siden 2006 har den erfarne kjemiingeniøren vært ansvarlig for utviklingen av nye notimpregneringer i Steen-Hansen. Det er en jobb med mange utfordringer og variabler. Hvilke virkestoffer, eller biocider, fungerer best mot groen? Og hvordan lage en impregnering som er effektiv mot groen, men ufarlig for mennesker, fisk og miljø?

– Etter at jeg begynte har vi jobbet veldig intenst med å optimalisere produkter, endre på råvarer så vi får bedre effekt ut av virkestoffene. Det er veldig mange råvarer, og vi tilsetter dem jo ikke for moro skyld, de har en funksjon.

En av funksjonene er å sørge for at virkestoffene blir avgitt litt av gangen, at de virker i et kontrollert tempo.

– Ved å se på blandingsforholdet av de øvrige råvarene kunne vi få mer effekt ut av de aktive ingrediensene, og det er jo gunstig også for miljøet. Det at vi ikke tilsetter mer virkestoff enn det som er nødvendig.

En lang liste

I 30 år var kobber omtrent enerådende som biocid (virkestoff) i oppdrettsnæringen. Men en stadig større bruk av kobber, og økte kobberutslipp som følge av spyling av nøtene, gjorde det nødvendig å se på alternativer.

Det var en omstendelig jakt. I 2013 kom EU med et eget biociddirektiv, med en liste over godkjente stoffer som kunne brukes som biocider.

Britt Hope og hennes team gikk gjennom alle sammen.

– Vi testet vel ut ti ulike virkestoffer. Først hver for seg, for å legge merke til om det var noe groe de fungerte bedre på enn andre. Deretter ved å kombinere de ulike stoffene i kombinasjon. Samtidig prøvde vi å endre og forbedre blandingen av de andre råvarene i impregneringen slik at alt virket best mulig sammen.

Det blir det mye utviklingsarbeid av.

– Det er veldig mye jobb på lab og i småskalaforsøk. Så da vi begynte med dette hadde vi notprøver ute i sjøen flere år på rad før vi gikk et hakk videre.

Utsett og storskala utprøving av kobberfri impregnering, høsten 2020. Foto: Steen-Hansen

I småskalaforsøk blir notprøvene plassert rett på utsiden av merden for at groesituasjonen skal være mest mulig realistisk. Etter en rekke tester var det stoffet tralopyril, patentert under varemerket Econea®, som til slutt pekte seg ut.

– En fordel med Econea® er at det raskt brytes ned i sjøen til mindre molekyler, slik at det ikke gjør noe skade på miljøet. Dessuten tilsettes det i veldig små mengder i forhold til kobber.

Econea® var mye brukt i løsemiddelbasert skipsmaling. Men nå skulle det tilpasses oppdrett med vannbaserte komponenter.

– Jeg tror det bare er oss som bruker Econea® i vannbaserte produkter. Så det har vært noen kamper på laben for å få det til, sier hun og smiler.

Dette er Econea®

Steen-Hansens kobberfrie impregneringer er basert på virkestoffet Econea. Econea er utviklet av Jansen PMP og først brukt i impregneringsprodukter for skip. Steen-Hansen har stått i bresjen for å tilpasse stoffet i notimpregnering for oppdrettsnæringen. Econea er organisk nedbrytbart i sjø, samtidig som det har høy virkningsgrad og gir lang beskyttelsestid.

– Når du jobber med nye produkter og skal gjøre vesentlige endringer i råvarer, får du ofte overraskelser. Produktene våre skal jo være flytende. Og så lager du en miks som ser fin ut i konsistensen. Men når du kommer på jobb neste dag har alt bare tyknet.

Tidspress for godkjenning

– Så da har vi holdt på, om igjen og om igjen. Det har vært noen perioder der vi har følt at vi har vært på jobb hele dagen, og det eneste vi tenker på er «Hva er det som gjør at vi ikke får det til?». Men plutselig gjør du en endring og så fungerer det helt fint. Etterpå tenker du «I alle dager, hvorfor så vi ikke dette fra starten av?».

Men motstand kan også inspirere.

– Samtidig er det det som er gøy, sant, det er en motivasjon at du greier å løse problemer. Så for meg personlig tror jeg ikke at det hadde vært gunstig å jobbe hvis det aldri var noen skjær i sjøen. Det å klare å finne svarene, uansett om de er gode eller dårlige, det er jo det som gjør at du ikke går hjem klokken tre hele tiden.

Etter hvert fikk Britt og teamet gode resultater med Econea-testene. Samtidig var det en kamp mot tiden. De nye Econea-holdige produktene måtte være klare til godkjenning hos Miljødirektoratet og EUs biocidtilsyn innen 2017.

– Ja det ble veldig mye press, for det var mye data som skulle systematiseres, og mange rapporter som skulle skrives på en bestemt måte. Vi hadde ekstern hjelp til å skrive søknaden og de måtte ha mye bakgrunn for å få alt på plass. Så det var mye «learning by doing».

Mer effektivt enn kobber

Og viktigst av alt: Produktene fungerte. AquaNet Boost for eksempel, et kobberredusert alternativ med Econea som ekstra biocid, viste seg å være mer effektivt enn dem med bare kobber.

– Ja, det har fungert veldig godt, nesten for godt noen steder. Det første stedet vi prøvde den ut sto noten ute i 13 måneder, og da ble det nesten en fasit i markedet. Så vi måtte forklare at den ikke kan holde så lenge overalt.

For groetrykket varierer fra år til år, og det kan være store ulikheter fra sted til sted.

– Jeg har vært på et anlegg i Ryfylke der du kunne se at strømmen snudde midt i noten. Det var mye mer groe på den ene halvdelen av noten enn den andre. Så det kan være noen virkelig lokale forskjeller.

Økt produksjon, klimaendringer og høyere vanntemperatur har også gitt endringer igroesituasjonen. For eksempel når det gjelder hydroider.

– Jeg husker da jeg begynte her. Når du kom ut på høsten, var det ingen grunn til å ha testpaneler ute – da det var ingen groe. Slik er det ikke lenger. En oppdretter sa til meg at nå har hydroidene kun tre ukers ferie i januar, ellers er de til stede hele tiden.

Viktige tilbakemeldinger

For å finne ut hvordan produktene fungerer under de ulike forholdene, er det viktig å teste i sjø, men også å være ute på servicestasjoner og anlegg.

– Heldigvis bruker jeg mer tid ute på lokalitetene enn jeg gjorde i starten. Jeg syns det er veldig gøy, og det er utrolig viktig å få feedback fra de som bruker produktene. Med en gang opplysninger skal gå gjennom mange ledd er det lett å miste det som kanskje er den viktige biten i det. Så når vi kjører ut nye produkter på servicestasjonene er jeg alltid med for å teste og se hva vi kan gjøre bedre.

Det er kommentarer og erfaringer Britt Hope tar med seg i videre produktutvikling.

– Ja, det er kjempeviktig. Det hjelper ikke at vi lager et produkt på lab som ingen kan bruke. Og den feedbacken vi får er en stor motivasjon.

Hundrevis av testpaneler har vært nødvendig for å finne den optimale kombinasjonen av virkestoffer og andre tilsetninger, og til slutt et kobberfritt produkt med ekstra lang beskyttelsestid i sjø. Foto: Steen-Hansen

Hundrevis av testpaneler har vært nødvendig for å finne den optimale kombinasjonen av virkestoffer og andre tilsetninger, og til slutt et kobberfritt produkt med ekstra lang beskyttelsestid i sjø. Foto: Steen-Hansen

– Det fine med denne næringen er at det er utrolig interesse for å gjøre ting bedre. Og det er veldig veldig gøy å ha servicestasjoner og oppdrettere som kunder. Du må bare forklare hvorfor produktene er bedre, så er de veldig villig til å høre, veldig villig til å teste ut. De er en drøm å jobbe med.

Nye produkter i fullskalatesting

For tiden er det to nye kobberfrie produkter som blir testet ute på fullskala merder. Å få til en kobberfri, høyeffektiv notbeskyttelse som ikke belaster miljøet har lenge vært «den hellige gral» i vårt utviklingsarbeid.

Kobberfri og kobberredusert notimpregnering fra Steen-Hansen

AquaNet Boost

AquaNet Premium

Aquanet B30

Aquanet B45

– Det er litt tidlig å si noe om resultatene ennå. Men testene så langt har vært veldig lovende. Det er stor interesse for disse produktene, og det er mange som vil teste dem. Så vi kommer nok til å kjøre i gang flere fullskalaforsøk utover våren.

Det å kunne bidra til at oppdrettsnæringen driver enda bedre, er viktig for Britt Hope. Hun mener at næringen har et rykte basert på utdatert kunnskap, og at mange undervurderer den betydningen næringen har for økonomi og arbeidsplasser langs kysten.

– Oppdrettsnæringen er jo en utrolig viktig industri for nasjonen Norge. Den har vært med på å holde små bygder ved like, den har holdt liv i lokalbutikken, gitt arbeid til elektrikere og rørleggere, vært med å bygge veier og kaier. Jeg tror mange ikke helt forstår hvor viktig den er og hvor mange arbeidsplasser den genererer. Næringen har enorme ringvirkninger. Derfor er det så viktig at vi greier å holde den i landet vårt. Vi trenger de arbeidsplassene.

Om fullskalaforsøkene med de nye produktene blir vellykket, nærmer det seg raskt lansering. Produktene har fått navnene B30 og B45. Tallene viser til at de skal ha like god effekt på groe som produkter med henholdsvis 30 og 45 prosent kobberinnhold.

Og B-en?

Britt Hope ler.

– Spør du meg, står B-en for biocid, sier hun.

Men spør du andre på Steen-Hansen, er B-en en liten hyllest til den som har stått i bresjen for produktutviklingen i Steen-Hansen de siste årene.

Altså B for Britt.