Årlig produseres det over 20 millioner smolt på SalMars settefiskanlegg på Follafoss i Steinkjer kommune.

-Vi er stolt over den gode kvaliteten på fisken. Vi har lav dødelighet og ingen sykdom. En av forklaringene er at vi tilsetter kalk fra Franzefoss Minerals for å opprettholde PH-balansen i vannet, sier teknisk leder Roger Vandsvik i SalMar Follafoss.

Den nye avdelingen på anlegget på det lille tettstedet Follafoss ble åpnet i 2017. Anlegget har i løpet av få år utviklet seg til å bli en viktig hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet med vel 400 innbyggere. I dag er det over 30 ansatte ved SalMar Follafoss, som har blitt en stor settefiskprodusent. I et settefiskanlegg er det viktig med optimal fôrtilgang, rett temperatur, god vannkvalitet og rett pH-verdi på vannet, i prosessen som gjør settefisken om til smolt.

God fiskevelferd: -En god og forutsigbar vannkvalitet er viktig for god fiskevelferd, sier teknisk sjef Roger Vandsvik ved SalMar Follafoss. Foto: Foto. Åge Selen, SalMar Follafoss.

-En god og forutsigbar vannkvalitet er viktig for god fiskevelferd, sier Roger Vandsvik.

Frisk og fin laks

-Det tar noe over et halvt år før smolten er klar for sin videre reise. Vi får gode tilbakemeldinger på laksesmolten som vi leverer. Smolten er frisk og fin og bringes videre til i hovedsak SalMars merder her i Midt Norge, sier Roger Vandsvik.

I det store settefiskanlegget på Follafoss produseres det årlig 2 600 ton settefisk, tilsvarende omtrent 20 millioner ferdig smolt. For å regulere PH-verdien i vannet, tilsettes det kalk. I løpet av et år leverer Franzefoss Minerals rundt 220 tonn kalk, AquaPlus H. Over 80 prosent av de 26 000 kubikkmeter vann som flyter rundt i anlegget er av såkalt RAS-teknologi, det vil si at vannet resirkuleres. Resten er gjennomstrømning.

Ledende i Norge på kalk

Franzefoss Minerals er ledende innen kalk og dolomitt i Norge. De siste årene har akvakulturnæringen i Norge i stadig sterkere grad begynt å bruke kalk for å justere pH-verdien i vannet. Disse kalkmelk-anleggene er spredd over hele landet. Tilbakemeldinger fra kundene er tydelige tegn på at fisken trives bedre jo bedre vannkvalitet det er.

God vannkvalitet Alfa og Omega

Roger Vandsvik i SalMar Follafoss sier at god vannkvalitet er Alfa og Omega for en god fiskehelse. Vannets pH-verdi i Follafoss-anlegget måles kontinuerlig, 24 timer i døgnet. Alarmen går dersom pH-verdiene enten blir for høye eller lave.

-Så langt i år har ikke alarmen gått en eneste gang. Det er for øvrig lenge siden at alarmen gikk. Ofte er det på grunn av noe enkelt som et slangebrudd i en doseringspumpe. Uansett så betyr den kontinuerlige overvåkingen av vannets kvalitet at vi raskt kan bringe vannet til den kvaliteten som gir best fiskehelse og dermed et flott sluttprodukt til forbruker, sier Roger Vandsvik.

Enkelt, stabilt og sikkert

Vandsvik sier at de oppfatter kalkmelkanlegget som både enkelt å overvåke, stabilt og sikkert å drive. I sum er dette med på å bidra til den høye kvaliteten på smolten, slik at den klarer overgangen fra ferskvannet i Follafoss-anlegget, til sjøvannet i merdene når laksens ferd går videre.

-Vi er veldig godt fornøyde med samarbeidet med leverandøren av kalk. Både Sven Fürstenberg og Ole Petter Andersen i Franzefoss Minerals er enkle å få kontakt med. De stiller alltid opp og hjelper til dersom det skulle være noe, sier Roger Vandsvik.

Robuste og stabile løsninger: Franzefoss Minerals prosjektingeniør Ole Petter Andersen understreker at de satser på robuste, velutprøvde løsninger. Foto: Franzefoss Minerals

Både kalkleveranser og utstyr

På Follafoss har Franzefoss Minerals levert en silo på 80m3, utmatingsutstyr, kontrollskap for automasjon samt miksetank. Anlegget ble levert juni 2017 og satt i drift slutten av august samme året.

- Siden oppstarten i 2017 føler jeg at vi har hatt et godt samarbeid med SalMar på Follafoss der vi har levert AquaPlus H og gjort opptil flere endringer/ oppgraderinger av kalkmelkanlegget, delvis utenfor garanti, sier markedsansvarlig for vann og Miljø i Franzefoss Minerals, Sven Fürstenberg.

Kalk gir frisk fisk: I løpet av et år leverer Franzefoss Minerals rundt 220 tonn kalk, AquaPlus H til SalMar Follafoss. –Kalken bidrar til optimal vannkvalitet, noe som er viktig for fiskevelferden, sier markedsansvarlig for vann og Miljø i Franzefoss Minerals, Sven Fürstenberg. Foto: Franzefoss Minerals

Årsaken til at Franzefoss Minerals er så opptatt av å både levere kalkproduktet og utstyr i anlegget, er at de da også får et tettere og ofte bedre forhold til kundene.

- Dermed får vi også oversikt og kontroll med bruken og eventuelle utfordringer kundene våre opplever med våre kalkprodukter, slik at vi hele tiden leverer et produkt som gjør at kunden kan vie hele sin oppmerksomhet til fisken, sier Fürstenberg.

Tørr kalk, helautomatiske løsninger

AquaPlus H er mindre risikofylt å jobbe med enn for eksempel lut som kan sammenliknes med sement i forhold til egenskaper, men den har likevel egenskaper en skal være oppmerksom på. Derfor er det viktig at den lagres tørt og støvtett. I tillegg er det viktig at mikse- og blandeutstyret minimerer faren for søl og sprut. Franzefoss Minerals sin Aqua Balance løsning sikrer dette og sørger for en sikker strøm av kalkmelk ut i doseringspunktene på de ulike avdelingene.

- Våre løsninger leveres helautomatiske og vi kan for de kundene som ønsker på samme måten som med oksygen styre silobeholdningen og fylle opp siloen når kunden trenger dette. Kunden kan altså sette fokus på fisken. Der kunden velger å ordne doseringslinjene selv kommer vi gjerne med innspill på tekniske løsninger og vi samarbeider om tekniske signaler for pH styring av anlegget. Mange av løsningene for lagring av kalk bruker vi på våre egne anlegg fordi vi vet at de fungerer. Vi har også i samarbeid med Nekton AS på Nordmøre hatt anledning til å teste ut veldig mange ulike ventiler og pumper/ andre komponenter, så vi mener det meste er vel utprøvd etter syv år med tekniske leveranser og erfaring med hydrat- og brent kalk-produkter fra andre markedsområder som strekker seg over 30-40 år tilbake, sier Fürstenberg.

Møt Franzefoss Minerals på TEKSET 2022, 4-5 mai i Trondheim

Dersom du vil vite mer om Franzefoss Minerals og deres løsninger for sjømatindustrien, så har selskapet stand på Tekset 4.-5.mai. Se tekset.no. Velkommen!

Robuste og velutprøvde løsninger

Franzefoss Minerals prosjektingeniør Ole Petter Andersen understreker at de satser på robuste, velutprøvde løsninger og komponenter av riktig kvalitet med akseptabel levetid og akseptable service- og vedlikeholds intervaller.

- I tillegg har vi en policy om at vi skal ha de viktigste reservedelene på lager i Norge og de fleste underleverandørene er også norske eller lokalisert her for rask respons, sier Andersen.

Norsk familieeid i over 100 år

Kalk har blitt omtalt som naturens eget rensemiddel. Gjennom generasjoner har Franzefoss Minerals bidratt til å holde jord, luft og vann i balanse, ved å levere nødvendige kalk- og dolomittprodukter til landbruk, industri og andre formål.

Mineraler og bergarter hentes ut fra fast fjell og løsmasse på selskapets anlegg fra Agder i sør til Nordland i nord. Deretter bearbeides råstoffet til produkter som brukes til blant annet rensing av vassdrag, pH-regulering i oppdrettsanlegg og som holdbarhetsforsterker i asfalt.

Franzefoss Minerals er et norsk familieeid selskap som ble etablert i 1919. Med over hundre års drift og erfaring leverer selskapet sitt hovedprodukt som er kalk, fra Nord-Europas reneste kalksteinforekomster. Kalken fra Franzefoss Minerals er også godkjent av Mattilsynet til bruk i drikkevann. Kalk-produktet AquaPlus H gir også et tryggere arbeidsmiljø enn med Lut og ikke minst tilfører ikke AquaPlus H karbonat til systemet. Kalken er også billigere enn både Bikarbonat og Lut, som også kan endre pH-verdier i vann.