mLINK er et skybasert system for driftsstyring i havbruk- og fiskerinæringa, utviklet av Moen Marin. Erfaringene med systemet fra sine servicebåter, gjør at AquaGen nå vil ta i bruk mLINK i hele organisasjonen.

– Servicebåtene fra Moen Marin kommer med mLINK-systemet, og gjør det veldig enkelt for oss å ta det i bruk, sier Håvard Ramsfjell, teknisk leder hos AquaGen.

AquaGen har vært en viktig utviklingspartner for Moen Marin. Nå inngår de et enda tettere samarbeid om å videreutvikle mLINK som styringssystem for alle sine anlegg på land og på sjø.

Brukervennlighet

– Vi vurderte flere alternativer, men mLINK var rett og slett best. Nå får vi til et system som passer oss godt, og hvor brukerterskelen er lav. Vi har allerede fått på plass systemet som både sikrer at vi har nødvendige deler tilgjengelig, og som også forenkler regnskap og økonomistyring, sier Ramsfjell.

mLINK skal nå systematisere vedlikeholdet også på AquaGens sjølokaliteter.

– Brukervennlighet, brukervennlighet, brukervennlighet, svarer produksjonssjef sjø, Ove Grøtan, på spørsmålet om hvorfor nettopp mLINK.

– Folkene bak mLINK består ikke bare av IT-personell, men også folk med høy teknisk og praktisk kompetanse. Det gjør det mye lettere å løse utfordringer sammen med dem som er ute på anleggene, utdyper han.

mLINK utgjør en forskjell

Moen Marin har utviklet mLINK til å utgjøre en forskjell for samarbeid om tekniske oppgaver i fiskeri- og havbruksnæringen, og dekker et stort utvalg av installasjoner, inkludert fiskefartøy og -fabrikker.

– Arbeidsoppgaver og rapportering skal enkelt kunne delegeres på tvers av anleggseier, oppdrettsselskap, serviceselskap, leverandører og andre som utfører jobb på båter og anlegg. mLINK sikrer sporbarhet på aktivitet knyttet til anlegget og styrker kommunikasjonen og effektiviserer arbeidet, sier Jan-Egil Wagnild, ansvarlig for digitalisering i Moen Marin.