Den 3. november er «One Health Day», der bedrifter, myndigheter og organisasjoner verden over retter søkelyset på den viktige sammenhengen mellom dyrehelse, humanhelse og miljø.

Hele 60% av alle smittsomme sykdommer hos mennesker kommer opprinnelig fra dyr. Rabies, Ebola og ulike typer influensa er eksempler på sykdommer som kan overføres fra dyr til mennesker.

Etter Covid-19 pandemien har det blitt enda tydeligere at vi deler en planet, og når avstandene blir mindre kan smittsomme sykdommer spre seg raskt. Miljøproblemer og sykdommer i ett land kan spre seg til andre.

Løsningen er samarbeid: Samarbeid mellom myndigheter, bedrifter, matprodusenter, forskere, organisasjoner og privatpersoner for å forebygge smitte, ta vare på miljøet og gjennomføre tiltak på tvers av grenser og fagområder.

Lakseoppdretterne bidrar
Antibiotikaresistens er en av de største truslene mot menneskers helse. Husdyrproduksjon har i noen markeder omfattende bruk av antibiotika. Norge er ett av landene som utmerker seg ved å ha svært lav antibiotikabruk per kg produsert kjøtt.

Det største bidraget kommer fra lakseoppdretterne, siden hver laks vaksineres mot de viktigste smittsomme sykdommene og dermed ikke trenger antibiotika. Historien om laksevaksinene er en suksess som går langt utover næringens egen drift.

Vaksiner mot rabies og ebola
MSD-konsernet har siden 1891 utviklet legemidler, og satser tungt på både bedre helse for mennesker gjennom blant annet medisiner og vaksiner, og dyrehelse gjennom datterselskapet MSD Animal Health.

Hvert år produserer MSD Animal Health 102 milliarder vaksinedoser til dyr. Vi leverer vaksiner, legemidler og teknologi til kjæledyr og produksjonsdyr inkludert flere fiskearter. Forskningsavdelingen for utvikling av vaksiner til kaldtvannsarter med hovedvekt på laks og ørret er i Norge.

One Health-konseptet er viktig for oss. To av de mange store suksessene til MSD er vaksiner mot de dødelige sykdommene rabies (hundegalskap) og blødningssykdommen Ebola, som begge kan overføres fra dyr til mennesker. Forskning på sykdommer hos både dyr og mennesker gir oss hvert år ny, dyp forståelse som kan gi bedre helse for både mennesker og dyr.

Overvåkning og brede tiltak
Vi arbeider målrettet for friskere dyr og bedre helse hos både mennesker og dyr. I tillegg til å utvikle vaksiner og legemidler, arbeider vi med å utvikle ny teknologi som kan bidra med innsikt i arbeidet for bedre dyrevelferd. Teknologi for overvåking, merking, sporbarhet og bruk av kunstig intelligens er en del av det fremtidige arbeidet med dyrehelse og One Health. Riktig tidspunkt for målrettede tiltak og behandling basert på data i sanntid skal bidra til at fremtidens dyrevelferd kontinuerlig kan forbedres.

Dette kan du gjøre
One Health handler om at vi alle bør være bevisste på sammenhengen mellom miljø og helse globalt og på tvers av arter. Det handler både om natur, planter, dyr og mennesker. Sammen og hver for oss bør vi ta kloke valg som bidrar til å ta vare på planeten og helsen.

For alle i havbruksnæringen handler det om å bidra til så god dyrehelse og dyrevelferd som mulig, og å anstrenge oss for å gi så små fotavtrykk som mulig i naturen og omgivelsene.

Mer info om One Health fra MSD Animal Health:
https://www.emergence-msd-animal-health.com/general-article/one-health-mission/