Daglig ruller det store trailere lastet med fisk fra Båtsfjordbruket AS i Båtsfjord. Fisken skal fraktes til Europa. Som kjøper av transport-tjenester er det viktig for Båtsfjordbruket at transporten skjer på en trygg og miljøvennlig måte, i tråd med norsk regelverk.

-Etter et varsel fra Arbeidstilsynet tok vi kontakt med Transportkompetanse Haugesund AS. De ordnet opp i alt for oss. Tilsynet gikk veldig bra!, noe som selvsagt er viktig for oss, sier Unn Berit Digernes.

Trailertrafikk hver dag, hele året: Fra Båtsfjordbrukets fiskemottak og filetfabrikk i Båtsfjord går det hver dag fra en til syv trailere fullastet med fisk. Båtsfjordbruket er tydelig på at transporten skjer på en trygg og miljøvennlig måte, i tråd med norsk regelverk. Foto: Transportkompetanse Haugesund AS

Den samme erfaringen har logistikkansvarlig i Nordic Group, Erling J. Strøm. Nordic Group kjøper transport-tjenester for nær 80 millioner kroner årlig. Da er det viktig å være sikker på at alt skjer på rett måte, i henhold til lover og regler.

Transportkjøpers ansvar

-Også vi fikk melding om tilsyn fra Arbeidstilsynet. Vi fikk hjelp av Transportkompetanse Haugesund AS. De hjalp oss med rapporten og de bistod oss med å lage egne rutiner for påseplikt, transportkjøpers ansvar, og andre forhold som at sjåførene minst skal ha de lønns-og arbeidsvilkår som følge av allmenngjørings-forskriften for godstransport på veg, sier Erling J. Strøm.

TIMP, ny løsning fra Transportkompetanse Haugesund AS: Yngve Furseth er stolt over deres nye produkt TIMP, som er bygget rundt forbokstavene i de fire ordene; Transportkjøper, Informasjonsplikt, Medvirkeransvar og Påseplikt. Foto: Transportkompetanse Haugesund AS

Han legger til at det har vært en del uheldige hendelser innen transportbransjen, med tilnærmet mafia-og cowboytilstander.

Kundene mer opptatt av klima og miljø

-Noe slik må vi for all del unngå. Derfor er det viktig å hele tiden ligge i forkant. Vi merker også at våre kunder som vi frakter fisken til, er stadig mer opptatt av klima-og miljøspørsmål. Dette ser vi spesielt i Tyskland og Sverige. Da er det godt å vite at transporten skjer mest mulig miljøvennlig, i gode biler der sjåførene har de betingelsene de har rett på, sier Erling J. Strøm.

- Vi er en nasjonal kompetanseleverandør av transportrelaterte tjenester, gjennom et landsdekkende nettverk av konsulenter, sier daglig leder Yngve Furseth i Transportkompetanse Haugesund AS. Med hovedkontor i Haugesund har Transportkompetanse Haugesund AS de siste årene satset på å bli en foretrukket leverandør inn mot fiskeri-og oppdrettsbransjen.

Stor kompetanseleverandør: Transportkompetanse Haugesund AS har i dag avtaler med 500 bedrifter, Foto: Transportkompetanse Haugesund AS

Transportkompetanse fra Haugesund

-Vår erfaring er at transportkjøper ikke alltid kjenner godt nok til gjeldende regelverk. De ønsker å være innenfor kravene, men det er ofte tungvint å lage egne rutiner for dette, sier daglig leder for Transportkompetanse, Yngve Furseth

Han legger til at deres overordnede mål er å aktivt bidra til effektiv, miljøvennlig og sikker drift for deres kunder, gjennom å bidra med kvalitetssikrede tjenester.

Transportkompetanse har i dag avtaler med 500 bedrifter, der de blant annet bistår med internkontroll av kjøre-og hviletidsbestemmelsene, forskrift om arbeidstid for sjåfører og skadeforebyggende arbeid i samarbeid med If forsikring.

Har lansert TIMP

Yngve Furseth er stolt over deres nye produkt TIMP, som er bygget rundt forbokstavene i de fire ordene; Transportkjøper, Informasjonsplikt, Medvirkeransvar og Påseplikt.

-TIMP er vår nye digitale løsning for Transportkjøpers ansvar. Vi har hjulpet flere kunder, som Båtsfjordbruket og Nordic Group manuelt med å få dette på stell, men vi har nå utviklet et effektivt digitalt verktøy som skal gjøre jobben med å etterleve forventningene rundt transportkjøpers ansvar overkommelig for enhver transportkjøper, sier Yngve Furseth.

Båtsfjordbruket med lange og stolte tradisjoner

- Båtsfjordbruket har lange og stolte tradisjoner for fersk fisk og sjømat. Helt siden 1891 har det blitt kjøpt fisk på denne eiendommen, jeg mener at vi i Båtsfjord er selve fiskerihovedstaden i Norge!, sier en engasjert Unn Berit Digernes. Hun er økonomi-og regnskapsmedarbeider i Båtsfjordbruket AS. Selskapet ble etablert i 1981, og hovedaktivitet er kjøp av fersk hvitfisk og kongekrabbe fra kystflåten, filetproduksjon og levendelagring av hvitfisk.

Vakre Båtsfjord: -Båtsfjord er selve fiskerihovedstaden i Norge!, sier en engasjert Unn Berit Digernes. Foto: fg

-Vi har et konvensjonelt fiskemottak og filetfabrikk i Båtsfjord, og fiskemottak i Vadsø. Vi kan i tillegg med stolthet si at vi er blant landets fremste på levendelagring av torsk. Vi ønsker selvsagt å holde på det gode omdømmet og da er det viktig at alt er på stell i forhold til vårt ansvar som transportkjøper. Der har samarbeidet med Transportkompetanse vært veldig bra, sier Unn Berit Digernes.

-Siden starten har vi vært en lokal og samfunnsengasjert bedrift som tar vårt ansvar på alvor. Å ta vare på både fisken og våre ansatte er det som har høyest prioritet, legger Unn Berit Digernes til. Båtsfjordbruket ble en del av Insula-konsernet i november 2017.

Nordic Group,ledende hvitfiskaktør fra Trondheim

Nordic Group AS er en av de virkelig store transportkjøperne innen fiskeri-og oppdrettsnæringen. Logistikkansvarlig Erling J. Strøm sier at de er levende sjømatselskap med lange tradisjoner i å betjene produsentene langs Norges kyst.

Stor transportkjøper: Nordic Group er ledende på eksport av fiskeprodukter fra store hvitfiskaktører lokalisert langs kysten av Nord-Norge. Her fra Nordic Groups kontor i Trondheim.

-Vi har et omfattende nettverk av fornøyde kunder over hele verden. I hovedsak benytter vi oss av transportselskapene Schenker og Termotransit. Etter at vi kom i kontakt med Transportkompetanse i fjor, har de virkelig fått orden i alle våre rutiner. Vår erfaring med Transportkompetanse er veldig god, sier Strøm. Nordic Group AS trader sjømat til eksportmarkedet, og har opparbeidet seg et solid nettverk av leverandører av sjømat langs hele kysten av Norge der hovedtyngden ligger i Nord-Norge.

Selskapet ble etablert i 1967 i Trondheim som et samarbeidsforetak for eksport av fiskeprodukter fra ledende hvitfiskaktører lokalisert langs kysten av Nord-Norge.

Insula, nordisk sjømatkonsern fra Leknes

Også Nordic Group ble en del av Insula-konsernet i august 2017. Insula er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Selskapet er en komplett tilbyder av sjømat til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, med Norden som hjemmemarked.

Konsernet ble etablert i 2015. Fra hovedkontoret på Leknes i Lofoten, Norge, ledes en rekke sterke og tradisjonsrike sjømatbedrifter som alle har som mål å produsere og levere den beste sjømaten til kvalitetsbevisste forbrukere verden over. Da er det også svært viktig at transporten skjer på best mulig måte og selvsagt godt innenfor de lover og regler som gjelder.