Vintersår hos laks er blitt et økende problem de seneste årene. Med optimalisert bruk av forebyggende tiltak og mer skånsom håndtering, kan problemet reduseres, forteller Lene Høgset i MSD Animal Health.


- Sykdommen vintersår forårsakes først og fremst av bakterien Moritella viscosa. Det finnes tre ulike genotyper av denne bakterien. Mange sjølokaliteter har fått påvist både typisk og atypisk Moritella, og siden 2020 er det ikke uvanlig å finne alle de tre variantene på en og samme lokalitet, forteller Høgset. Hun er veterinær med 20 års erfaring fra fiskehelsebransjen og er leder for Teknisk Team i MSD Animal Health.

Oppdaget av Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet står bak oppdagelsen av at lokaliteter kan ha alle de tre Moritella-variantene samtidig.
- Vi må berømme Veterinærinstituttet for jobben de har gjort. De har kanskje Europas beste bakteriolog innenfor akvakultur. De har gjennom grundig arbeid klart å plukke ut kolonier av Moritella som ser forskjellig ut. Disse funnene er viktig informasjon for oppdrettsnæringen og vaksineleverandørene, sier Høgset.

MSD Animal Health har samarbeidet med Veterinærinstituttet om analyse av over 70 Moritella-isolat fra lokaliteter rammet av vintersår. Prøveresultatene har gitt ny og verdifull kunnskap.

Mange verktøy i verktøykassen

- Vintersår er dyrt for de enkelte oppdretterne som får sykdommen i sine merder. Men det er et problem som næringen må løse i fellesskap. Heldigvis har vi mange gode verktøy allerede, og bruken av disse tiltakene mot vintersår kan optimaliseres ytterligere, sier Høgset.
Hun bruker mye av tiden sin på å holde foredrag på fagkonferanser og direkte til fiskehelsepersonell og oppdrettere. Forebygging av vintersår er et satsingsområde for MSD Animal Health.
- Å redusere risiko for vintersår handler ikke bare om riktig vaksinering, men også om annen forebygging og tiltak som gjør at laksens skinn- og slimlag beholdes intakt. Det er viktig å unngå fysiske sår som bakteriene kan feste seg i, forteller Høgset.

Forebygging av vintersår er et satsingsområde for MSD Animal Health. Foto: MSD

Sedasjon og glidemiddel

MSD Animal Health er mest kjent for å utvikle vaksiner og legemidler, men har de seneste årene også kunnet tilby produkter som skal gi både oppdretterne og laksen en god hverdag. - Vi ser at sedasjon, altså lett bedøvelse, gjør at laksen blir mindre stresset under håndtering og dermed ikke skader seg selv under eksempelvis trenging. Videre anbefaler vi bruk av Vidalife, et vannbehandlingsmiddel spesiallaget for fisk som benyttes på utstyr som kommer i kontakt med fisken. Vidalife beskytter fiskehuden ved at fisken lettere glir over overflater hvor det er risiko for skader på slimlag, skjell og hud. Bruk av disse to produktene reduserer sannsynligheten for sår i lakseskinnet fra nødvendig håndtering.

Riktig vaksinestrategi

Vaksinering er den viktigste metoden for å bekjempe alvorlig sykdom hos laks. MSD Animal Healths nyeste multivaksine ble lansert i 2016.
- Våre forsøk viser at vår multivaksine fungerer godt ikke bare mot typisk Moritella, men mot alle de tre Moritella-variantene. Det er vi meget fornøyd med å kunne vise, selv om det var som forventet, sier Høgset.
Likevel er det mange som har en oppfatning av at dagens vaksiner ikke er gode nok. Det kan blant annet skyldes at den økte bruken av mekanisk avlusing de siste årene gjør at mange flere laks enn før svømmer rundt med mindre skader i skinnet. Disse skrammene kan bakteriene enklere få feste i, og det har trolig bidratt til økt forekomst av vintersår.
- Vi bruker ressurser på å gi faglig bistand til dem som ønsker råd om hvordan de best kan vaksinere, forebygge, analysere og best behandle vintersårutbrudd, avslutter Lene Høgset.

MSD ANIMAL HEALTH – FAKTA

Verdensledende legemiddelselskap for husdyr og kjæledyr

Forskning og Utvikling av produkter til laks og ørret ledes fra Norge

Vaksiner, legemidler, teknologi og produkter som Vidalife, Ovadine og Defoam FG-10 er blant produktene som tilbys til oppdrettsnæringen

Del av det globale MSD-konsernet med over 70.000 ansatte og årlig omsetning på ca 48 milliarder dollar (inkludert humanmedisin)