– Vi lover tips til å tørre og rekke opp hånda, bli synlig som styrekandidat og til å skrive cv. Og arrangementet er lagt til et tidspunkt som gjør at det er enkelt å hente i barnehagen først, skriver initiativtagerne bak kurset, Havets Verdiskapere, i en pressemelding.

Bak Havets Verdiskapere finner vi den profilerte trioen Kathleen Offman Mathisen, HR-direktør i Grieg Seafood, Monica Langeland, salg og markedsansvarlig i Egersund Trål og Mariann Frantsen, daglig leder i Pelagisk Forening.

Trioen har tidligere blitt kåret til Årets Navn i norsk sjømatnæring for sitt arbeid med likestilling i sjømatbransjen.

Intrafish har tidligere omtalt at bare en tiendedel av toppsjefene i norske oppdrettsselskaper er kvinner.

– Utfordringen er bare, i denne bransjen som i øvrige bransjer, at menn foretrekker å ansette menn, uttalte Synnøve Grinnen Ervik i Erviks laks og ørret til Intrafish den gang.

«Satt på spissen»

Initiativet fra Mathisen, Langeland og Frantsen er «satt på spissen» presiseres det i meldingen, men alvorlig nok:

– Den nye loven som krever kjønnsbalanse er et steg mot likestilling, men ironien oppstår når kvinner blir forventet å delta på kurs for å lære seg styrearbeid, mens menn antas å inneha denne kompetansen uten behov for slike kurs. I samme diskusjon blir kvinnene oppfordret til å endre seg; bli tøffere, være flinkere, tilpasse seg, rekke opp hånden, engasjere seg, skrive cv, skriver trioen i meldingen om bakgrunnen for at de tar et aldri så lite «grep om saken» og arrangerer et eget styrekurs for menn onsdag 13. mars.

Det skjer på Statsraaden Bar i Bergen, og er åpent for alle. Der inviteres det til faglige innlegg og samtale i uformell ramme med administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Monica Mæland, og Hege Rødland, som driver med organisasjonsutvikling.

Vil utfordre

– Med «Styrekurs for menn» vil vi utfordre disse holdningene om ulike krav til menn og kvinner. Og forestillingen om at kvinner må adoptere en maskulin væremåte for å bli ansett som kompetente. Hva om de tradisjonelle mannlige strukturene og kulturene også må tilpasse seg? Hva forventer kvinner av menn i styrer? Det er et felles ansvar for at sjømatnæringen tar i bruk de beste hodene for å utvikle næringen. Anslagsvis 20.000 selskaper må endre styre og ha minst 40 prosent kvinner eller menn. Hvordan skal vi sørge for at vi får en sammensetning av dyktige styremedlemmer som med et mangfold av kompetanse og bakgrunn får utviklet bedriftene og næringen videre, spør trioen i bak Havets Verdiskapere i meldingen.

Det legges til at det legges opp til et inkluderende arrangement «fri for pekefinger», åpent for alle, menn som kvinner.

– Vi hverken utelukker eller ekskludere noen av kjønnene – men vi setter søkelys på det som kanskje er i overkant konservativt og utdatert tekning. At kvinner må ta styrekurs for å få et styreverv er jeg ikke enig i. Jeg mener derimot at man som styremedlem eller leder kan ha nytte av kurs, men at den faglige kompetansen man har fra før er viktig for å bidra inn i et styre. Skal vi få til endringer som vi har vært opptatt av siden vi startet Havets Verdiskapere så må vi snu opp ned på problematikken, skriver HR-direktør i Grieg Seafood, Kathleen Offman Mathisen, i en kommentar til Intrafish.