Intrafish har undersøkt hvor mange kvinner som leder oppdrettsselskap i Norge. Svaret på det er 13, snart 14, per 8. mars 2023.

Ifølge Mowis industrihåndbok for 2022 er det rundt 90 matfiskselskaper som produserer laks og ørret. Tar man med de største kommersielle oppdrettsselskapene av torsk, kveite og steinbit, er tallet godt over 100 selskaper. Dette gir en kvinneandel på rundt 12 prosent.

Flertallet av de kvinnelige lederne styrer familieeide selskaper, og har ofte eierandeler i selskapene selv. Ingen av de børsnoterte oppdrettsselskapene har kvinnelige ledere.