Bare 13, snart 14, av de over 100 oppdrettsselskapene i Norge har kvinnelig toppleder.

Snittet for NHOs medlemsbedrifter ligger på 22 prosent, ifølge DN.

Professor i samfunnsøkonomi Sissel Jensen sier snittet for kvinnelige ledere i sjømatnæringen nok ligger lavere enn snittet for ledere i aksjeselskaper og børsnoterte selskaper i Norge, som er på 17 prosent.

– Hvordan går utviklingen i norsk næringsliv når det gjelder å få kvinner til den øverste stillingen i selskapene?

– Det har jo vært en økning, men utviklingen har vært vesentlig svakere enn i arbeidsmarkedet generelt.