Forskning viser at mangfold og kjønnsbalanse øker selskapers prestasjoner. Flere sjømatselskaper har gjort tiltak.

– Det sier seg selv at dette har vært en bevisst strategi fra vår side når andelen har økt fra ni til 34 prosent, sier Per Håkon Stenhaug, direktør for kommunikasjon og HR i Pure Salmon Kaldnes, til Intrafish.

Da akvakultur-divisjonen i det Sandefjord-baserte selskapet Krüger Kaldnes i juni 2021 ble solgt til det internasjonale konsernet 8F Asset Managemen, var kun ni prosent av de drøyt femti ansatte kvinner.

Det nye selskapet, Pure Salmon Kaldnes, som leverer teknologi og tjenester knyttet til resirkulerende akvakultur-systemer (RAS) for den landbaserte oppdrettsnæringen, gikk tidlig ut med store ambisjoner om rekruttering.

– Vi så tidlig at vi ville trenge mange folk, og dette var vår mulighet til å gjøre noe – få utliknet kjønnsbalansen og få inn mer mangfold. Vi ville få inn ulike kulturer, for folk tenker ulikt, sier Per Håkon Stenhaug, direktør for kommunikasjon og HR, til Intrafish.

Vil ta bransjeansvar

I løpet av et år har selskapet økt til 106 ansatte, og kvinneandelen har steget fra ni til 34 prosent. Halvparten av de nyansatte det siste året er kvinner, skriver selskapet i en pressemelding.

– Jeg er usedvanlig glad for det vi har fått til, og målet er en omtrent lik fordeling Vi skal rekruttere mange mennesker også fremover, sier Stenhaug, som mener det ikke er bærekraftig å ha en kompetansebasert bedrift med nesten bare menn i staben.

Innen to år har selskapet mål om å være godt over 200 ansatte, og målet er å øke kvinneandelen ytterligere. Så, hvordan har Stenhaug og Pure Salmon Kaldnes jobbet for å øke andelen kvinner i selskapet?

Utgangspunktet, slik HR-direktøren ser det, er at det finnes nok kvinner som har utdanning, og at de er minst like høyt utdannet som menn. Fagområdene Pure Salmon Kaldnes jobber i, handler mye om utvikling.

– Vi har mye innen automasjon, mekanisk, som fremdeles har en overvekt av menn som søkere, og prosess. Innen det siste er det mer jevnt fordelt, som vi også ser på søkerne. Da blir strategien at vi får kvinnene som er kvalifiserte til å søke på stillingene. Det handler om hvordan vi tilrettelegger ting internt, sier Stenhaug, som er tydelig på at selskapet har ønsket å ta et bransjeansvar for å bidra til å endre at oppdrettsnæringen fremdeles er nokså mannsdominert.

Per Håkon Stenhaug, Pure Salmon Kaldnes. Foto: Pure Salmon Kaldnes

Lønn og fleksibilitet

Én av tingene selskapet så på, var lønn og godtgjørelser.

– Vi tok ut alt av partiskhet, for vi så tendenser til lønnsforskjell. Det er viktig å ha en åpen prosess, og det skal være lik lønn for likt arbeid. Det gjorde vi tydelig for dem som søkte, og det er viktig, sier Stenhaug.

Han opplever at kvinner og menn ofte etterspør forskjellige ting, og at kvinner i større grad er opptatt av fleksible ordninger med tanke på arbeidstid.

– Vi prøver å være så fleksible som mulig, og vi har latt avdelingslederne styre dette selv, men at det skal passe med fortsatt høy produksjon, sier Stenhaug.

Stenhaug beskriver tiltakene som mer kvalitative enn kvantitative, og at det er flere tiltak som er gjort strategisk. Han understreker at det fremdeles er kompetansen til den enkelte som blir vurdert.

– Det er først når man skal finne og selektere kandidater at strategier har en betydning. Jeg tror rekrutteringen i oppdrettsnæringen ofte har vært bygget opp for å passe menn, så det kan være greit å gå gjennom «gamle sannheter», sier Stenhaug.

– Det var viktig for meg

I diskusjonen rundt kjønnsbalanse i næringer og selskaper er ofte rekruttering et sentralt stikkord. Det handler om å sikre seg de beste hodene, og da har arbeid med likestilling og kjønnsbalanse en del å si.

– Det betyr en del at selskaper jobber med dette, i alle fall i teknologibransjen, sier Kristin Andersskog (27) til Intrafish.

Hun er én av de nye kvinnene som er ansatt i Pure Salmon Kaldnes den siste tiden, og jobber som prosessingeniør. Andersskog studerte industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim, og er utdannet sivilingeniør i kjemi.

– På kjemi var det en del kvinner, sammenliknet med for eksempel data, så jeg er nok ganske godt vant. Det var viktig for meg å fortsette et sted som legger til rette det for også, og som tar aktive grep. Det tror jeg er best for alle. Norsk teknologi trenger likestilling for å komme seg fremover, sier Andersskog, som mener en balansert kjønnssammensetning bedrer både arbeidsmiljø og samarbeid, og hindrer at for mange tenker likt i et selskap.

– Bedre utvikling og resultat

Veien inn i oppdrett gikk via masteroppgaven hun skrev om modellering av RAS-anlegg.

– Vi har hytte på Hitra, så jeg har jo sett lakseoppdrett fra stuevinduet. Jeg er veldig miljøbevisst og tror vi er nødt til å gjøre noe med industrien og retningen fremover i Norge. Jeg vil være en del av det, og bærekraftig mat er en del av løsningen, sier Andersskog, som gikk fra stillingen som salgs- og utviklingsmedarbeider i Arcon til Pure Salmon Kaldnes for fire måneder siden.

Nyansatt global leder for kvalitet og HMS i Pure Salmon Kaldnes, Synnøve Helland (53), nevner mye av det samme om hvorfor hun byttet ut direktørjobben i Nofima.

– En stadig økende kvinneandel er veldig bra for selskapet. Et større mangfold gjør at vi får en sterkere og rausere kultur som til slutt også vil gi en bedre utvikling og resultat, uttaler Helland i pressemeldingen fra Pure Salmon Kaldnes.

– Mer motstandsdyktige

Strategien om å øke kvinneandelen handler ikke om å pynte på tall.

– Flere kvinner inn i miljøet skaper en helt annen dynamikk. Det gir andre perspektiver når man driver med oppgaveløsning, sier Stenhaug, og legger til:

– Jeg tror det er viktig å understreke at vi har et sterkt fokus på resultater, og at vi ser på kjønnsbalanse som en del av løsningen.