Onsdag la Utdanningsdirektoratet ut søkertall for videregående opplæring skoleåret 2022–2023. Statistikken som presenteres er en oversikt over søkernes førsteønske. Søkerne har mulighet til å forandre på rekkefølgen på ønskene sine utover våren, og derfor må tallene ses på som foreløpige. Blant utdanningsprogrammene fiske og fangst og akvakultur er det flere interessante tall.

  • Antallet søkere til akvakultur øker, særlig blant jenter.
  • Antallet søkere til fiske og fangst går noe ned, og nedgangen blant jenter er markant.