Statt Torsk
  • Statt Torsk AS er notert på Euronext Growth og driver med produksjon og salg av atlantisk torsk.
  • Selskapet gjennomførte i 2016-2020 to pilotproduksjoner for å avklare om kommersiell produksjon var mulig. Selskapet er på vei over i kommersiell produksjon, og har nå to produksjonsanlegg i Vanylvsfjorden.
  • Selskapet har et mål på 12.000 tonn WFE (Whole Fish Equivalent) årlig produksjon innen 2024.
  • Stokkeneset Reiarlag AS virksomhet er investering i og utleie av flytende fartøyer som benyttes i havbruk. Selskapet er 100% eiet av Statt Torsk AS.

Statt Torsks heleide datterselskap Stokkeneset Reiarlag AS har i dag inngått avtale med en norsk bank om en finansieringsramme på 63 millioner kroner for finansiering av
utstyr med totalkostnad på 70 millioner kroner går det fram av en børsmelding torsdag.

Finansieringen skal benyttes til fôrflåter og arbeidsbåter til Statt Torsk sine oppdrettsanlegg.

Av et investeringsprogram på 6 flåter og 6 båter, blir det i løpet av fjerde kvartal 2021 til tredje kvartal 2022 levert 3 flåter og 2 båter. Statt Torsk er med det halvveis i og i forkant
av plan for fartøyer, og godt i rute for å nå målsettingen om årlig produksjon på 12.000 tonn oppdrettstorsk i 2024, opplyses det i meldingen.

Finansieringen skjer i form av leasing, og er inngått på markedsmessige betingelser.