I en pressemelding tirsdag melder Odd Berg AS og Klo Holding AS at de ser muligheter sammen innenfor torskeoppdrett, og at de vil jobbe sammen i selskapet Green Cod As.

Klo Holding AS er i dag involvert i lakseoppdrett og levendelagring av torsk gjennom datterselskapene Øyfisk AS og Gunnar Klo AS. Daglig leder Arne E. Karlsen forteller til IntraFish at det er rett tid å gå inn i torskeoppdrett.

– Norcod og Statt Torsk er allerede kommet et godt stykke på vei, har fisk i sjøen og skal slakte i høst. Vi ser at markedet er bra, det samme gjelder biologi og tilvekst. Timingen er god, sier han til IntraFish.

Søker lokaliteter

Selskapet Green Cod er inne på eiersiden i yngelprodusenten Arctic Cod, som holder til på Helgeland.

– Så nå søker vi lokaliteter, sier Karlsen.

Selskapet Green Cod har eksistert en stund, og leverte blant annet årsregnskap for 2020, men har ikke hatt noe aktivitet i perioden. Årsresultatet endte på -4.487 kroner.

– Det er nå og utover vi skal satse, sier Karlsen.

Grupperingen er også aktiv i torskenettverkene Torskenettverket og Cod Cluster, og er involvert i flere FoU-prosjekter.

– Hvilke investeringsbeløp er det snakk om videre?

– Det er betydelige beløp innen infrastruktur og biomasse. Vi har ikke konkrete tall å gå ut med nå, men vi ønsker å bli en aktør i næringen, sier han.

Han peker på at Klo allerede driver innenfor lakseoppdrett.

– Så dette er et naturlig steg for oss å gå videre. Men det krever kompetanse og kapital. Da passer Odd Berg-gruppen for oss. Selskapet har industriell erfaring, og vi ønsker å ha dem med.

Ikke fremmed for å trekke inn flere

Vil dere finansiere dette selv, eller hente kapital andre steder?

– Vi får se an hvilket løp vi får fremover. Vi er ikke fremmed for å trekke inn flere aktører, men per nå er det oss, sier Karlsen.

I pressemeldingen uttaler daglig leder i Odd Berg, Erlend Sundstrøm, at selskapet har stor tro på torskeoppdrett, og stiller med egen kjennskap til næringen gjennom fôrsatsingen sin.

Odd Berg Gruppen driver innenfor industri, eiendom og finans. Selskapet har også lenge hatt en fot inne i sjømatnæringen, i dag først og fremst gjennom datterselskapet Trofi.

– Selskapet er produsent av fôr og fôrmidler til et stadig voksende oppdrett av torsk og andre arter marin fisk. Trofi tilbyr produkter innenfor anrikning og påvekst av levendefôr samt startfôr i larve- og yngelfasen, står det i pressemeldingen.