I et brev IntraFish har fått innsyn i omtaler oppdrettsgiganten mulige konsekvenser om Statsforvalteren i Nordland trekker tilbake utslippstillatelsen selskapet har ved lokaliteten Kjølsøyvær i Rødøy kommune. Selskapet skriver at det er prinsipielt uenig i at det er grunnlag for å trekke tilbake utslippstillatelsen. Og at et slikt grep fra statsforvalteren vil koste:

Lokaliteten Kjølsøyvær er tildelt en tillatelseskapasitet på 3.120 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse).