Det norske hav- og fiskehelsekonsernet Åkerblå Group AS investerer i britiske Ecospan Environmental Limited gjennom datterselskapet Ocean Ecology Limited, skriver Åkerblå Group i en pressemelding.

– Vi er den ledende leverandøren av fiskehelse- og miljøtjenester til norsk havbruksnæring. De siste årene har flere av våre kunder bedt oss om hjelp i Storbritannia. Gjennom vår investering i Ocean Ecology og nå Ecospan Environmental har vi raskt etablert den nødvendige lokale kompetansen og ressursene som kreves for å levere de tverrfaglige tjenestene våre kunder ser etter, sier Arvid Strømme, internasjonal sjef i Åkerblå Group, i pressemeldingen.

Oppkjøpsavtalen gjør at Åkerblå kjøper 100 prosent av aksjene i Ecospan Environmental gjennom sitt britiske datterselskap Ocean Ecology.

Partene er enige om ikke å oppgi de økonomiske vilkårene for transaksjonen, skriver Åkerblå i pressemeldingen.

Ecospan Environmental ble startet i 2006, men stammer fra AstraZenecas marine overvåkningsenhet som ble etablert i 1965. Selskapet jobber blant annet med økologiske overvåkningsprogrammer, hydrografiske og oseanografiske studier, sediment- og vannprøvetaking, forurenset landundersøkelse, marin miljøpåvirkningsvurdering.

Ecospan vil fortsatt ledes av Michael Field, som har vært en del av organisasjonen siden 1996. Hele Ecospans virksomhet vil forsette å være lokalisert i Plymouth.